ZAWIADOMIENIE

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej Skępe III etap Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje mieszkańców Skępego o obowiązku podłączania się do wspólnej sieci kanalizacyjnej.

Przyłącza kanalizacyjne wykonują na własny koszt właściciele posesji po otrzymaniu warunków technicznych  tut. Urzędu.

Wnioski o wydanie warunków technicznych są dostępne  w pokoju nr 17 Urzędu Miasta i Gminy Skępe lub na stronie internetowej www.bip.skepe.pl

 

 BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKĘPE

Do pobrania:
Wniosek o przyłączenie
Wniosek odbioru przyłącza