Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.19.2017.

 

W dniu 08.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600556-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie zostały złożone 4 oferty:

 

I.        Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie:

1.       Cena oferty: 549.349,80 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 48 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek:

1.       Cena oferty: 462.418,45 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa

ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 375.541,44 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 521.934,21 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018  r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

V.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 394.610,56 zł brutto.

Skępe, 03.01.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa
ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

41,02 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

32,00 pkt.

Razem

73,02 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

48,73 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

88,73 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa

ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

43,17 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

83,17 pkt.

 

Skępe, 08.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.18.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa
ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 20.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2018 r. pod nr 500060165-N-2018.

 

Skępe, 20.03.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamówieniu (113.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.SIWZ (345.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zalacznik_nr_1 (160.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zalacznik_nr_4 (267.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5_1 (213kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_5_2 (111.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zalacznik_nr_5_3 (139.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zalacznik_nr_5_4 (103.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zalacznik_nr_5_5 (102.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zalacznik_nr_5_6 (102.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zalacznik_nr_5_7 (102.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zalacznik_nr_5_8 (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zalacznik_nr_5_9 (237.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zalacznik_nr_5_10 (128.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zalacznik_nr_5_11 (223.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zalacznik_nr_5_12 (353.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zalacznik_nr_5_13 (122.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zalacznik_nr_5_14 (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zalacznik_nr_5_15 (107.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zalacznik_nr_5_16 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zalacznik_nr_5_17 (159kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zalacznik_nr_5_18 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zalacznik_nr_6_1 (172.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zalacznik_nr_6_2 (256.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zalacznik_nr_6_3 (260.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zalacznik_nr_6_4 (289.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zalacznik_nr_6_5 (288.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zalacznik_nr_6_6 (287.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zalacznik_nr_6_7 (295.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zalacznik_nr_6_8 (288.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zalacznik_nr_6_9 (292.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zalacznik_nr_6_10 (245.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zalacznik_nr_6_11 (399.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zalacznik_nr_6_12 (684.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zalacznik_nr_6_13 (432.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zalacznik_nr_6_14 (285.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zalacznik_nr_6_15 (214kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zalacznik_nr_7_1 (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Zalacznik_nr_7_2 (243.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zalacznik_nr_7_3 (156.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zalacznik_nr_7_4 (181.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Zalacznik_nr_7_5 (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Zalacznik_nr_7_6 (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Zalacznik_nr_7_7 (142.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Zalacznik_nr_8_1 (2.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.Zalacznik_nr_8_2 (120.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Zalacznik_nr_8_3 (191.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Zalacznik_nr_8_4 (131.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Zalacznik_nr_8_5 (254.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
51.Zalacznik_nr_9 (747.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
52.Zalacznik_nr_10_1 (181.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
53.Zalacznik_nr_10_2 (388.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
54.Zalacznik_nr_10_3 (996.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
55.Zalacznik_nr_10_4 (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
56.Zalacznik_nr_10_5 (521.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
57.Zalacznik_nr_10_6 (16.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
58.Zalacznik_nr_10_7 (75.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
59.Zalacznik_nr_10_8 (75.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
60.Zalacznik_nr_10_9 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
61.Zalacznik_nr_11 (123.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
62.Zalacznik_nr_12 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
63.Zalacznik_nr_13 (139.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
64.Zalacznik_nr_14 (144.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
65.Zalacznik_nr_15 (134.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
66.Zalacznik_nr_16 (128.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
67.Zalacznik_nr_17 (131.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
68.Informacja_o_zlozonych_ofertach (222.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
69.Wyniki_postepowania (271.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
70.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (104.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
71.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia (60.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-12-08 12:36:13
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-12-08 12:39:01
Ostatnia zmiana:2018-06-29 09:53:17
Ilość wyświetleń:668

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij