Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.

Uchwała Nr XLIV/292/2018
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840), w związku z art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1875 i poz. 2232; z 2018 r., poz. 130) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28  lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w  2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r., poz. 1155) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 14 otrzymuje brzmienie:

§ 14. Gmina prowadzi działania edukacyjne w zakresie popularyzacji wiedzy i idei związanych z ochroną zwierząt, poprzez:

1) zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach do włączenia w treści programu zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, w tym potrzebą ograniczania populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastyczno – literackiego „Człowiek i pies. Zwierzę nie jest rzeczą. Czyżby? ”.;

2) w § 15, w ust.3:

a) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4) opiekę nad kotami wolno żyjącymi, w tym dokarmianie – 2250,00 ,

b) skreśla się pkt. 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


 

uzasadnienie

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych Gminy.

Na podstawie art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840) Rada Miejska w Skępem w dniu 28 lutego 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2018 r.

Przeprowadzona analiza podjętej uchwały wykazała, że znajdują się w niej zapisy budzące zastrzeżenia organu nadzorującego, odnoszące się do zapisów w §§  14 i 15 przedmiotowej uchwały. Niniejsza uchwała zmieniająca – zawiera zatem nowe brzmienie §14 i stosowne zmiany w § 15, które uwzględniają kwestionowane przez organ nadzorujący zapisy zmienianej uchwały.    

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Załączniki

Uchwała.XLIV.292.2018.2018-03-27 (172.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XLIV.292.2018.2018-03-27 (193.6kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Ryszard Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2018-05-07 12:08:43
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2018-05-07 12:09:24
Ostatnia zmiana:2018-05-07 12:09:33
Ilość wyświetleń:258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij