Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.12.2018.

 

W dniu 11.10.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 634848-N-2018.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługa zostały złożone 2 oferty:

 

I.        Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock:

1.       Cena oferty: 223.329,85 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.05.2026 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

II.       Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 246.879,25 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.05.2026 r.;

3.       Okres gwarancji: --------------------;

4.       Warunki płatność:  -----------------------------.

 

III.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 223.726,00 zł brutto.

Skępe, 19.10.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

80,00 pkt.

 

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

15,00 pkt.

Razem

95,00 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

67,45 pkt.

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

Razem

87,45 pkt.

 

 

Skępe, 23.10.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Sprostowanie wyników postępowania na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Miasto i Gmina Skępe niniejszym prostuje omyłkę rachunkową w zakresie przyznanej punktacji jednemu z Wykonawców,  która znalazła się  wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę opublikowanym w dniu 23.10.2018 r.

 

Numer oferty

 

 

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Skępem

ul. Sierpecka 72, 87-630 Skępe

Zakres sprostowania

Było

Winno być:

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

67,45 pkt.

72,37 pkt.

Liczba punktów Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych pochodzących z kredytu (T)

20,00 pkt.

20,00 pkt.

Razem

87,45 pkt.

92,37 pkt.

 

 

Niniejsze sprostowanie nie stanowi powtórzenia czynności, jak również nie wpływa na rozstrzygnięcie postępowania, które pozostaje bez zmian.

 

 

Skępe, 24.10.2018 r.

 

 

                                                                                                                             Piotr Wojciechowski

                                                                                                                

                                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.12.2018 na Udzielenie Miastu i Gminie Skępe kredytu długoterminowego oraz jego obsługę zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Oddział w Płocku

ul. Miodowa 1, 09-400 Płock

 

Data udzielenia zamówienia: 06.11.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.11.2018 r. pod 500265590-N-2018.

 

Skępe, 06.11.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamowieniu (133.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
01.SIWZ (222.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
02.Zalacznik_nr_1 (29.1kB) Zapisz dokument  
02.Zalacznik_nr_1 (80.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
03.Zalacznik_nr_2 (79.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (50kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
04.Zalacznik_nr_3 (73.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
05.Zalacznik_nr_4 (47.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5 (45kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
06.Zalacznik_nr_5 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_6 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
07.Zalacznik_nr_6 (55.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
08.Zalacznik_nr_7 (86.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
09.Zalacznik_nr_8 (77.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
10.Zalacznik_nr_9 (110.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11.Zalacznik_nr_10 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
12.Zalacznik_nr_11 (72.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
13.Zalacznik_nr_12 (31.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
14.Zalacznik_nr_13 (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
15.Zalacznik_nr_14 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
16.Zalacznik_nr_15 (2.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
17.Zalacznik_nr_16 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
18.Zalacznik_nr_17 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
19.Zalacznik_nr_18 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20.Zalacznik_nr_19 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
21.Zalacznik_nr_20 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
22.Zalacznik_nr_21 (948kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
23.Zalacznik_nr_22 (878.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
24.Zalacznik_nr_23 (876.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
25.Zalacznik_nr_24 (868.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
26.Zalacznik_nr_25 (867.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
27.Zalacznik_nr_26 (871.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
28.Zalacznik_nr_27 (871.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
29.Zalacznik_nr_28 (630.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
30.Zalacznik_nr_29 (411.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
31.Zalacznik_nr_30 (519.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
32.Zalacznik_nr_31 (777kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
33.Zalacznik_nr_32 (281.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
34.Zalacznik_nr_33 (294.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
35.Zalacznik_nr_34 (517.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
36.Zalacznik_nr_35 (799.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
37.Zalacznik_nr_36 (283.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
38.Zalacznik_nr_37 (290.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
39.Zalacznik_nr_38 (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
40.Zalacznik_nr_39 (56.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
41.Zalacznik_nr_40 (42.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
42.Zalacznik_nr_41 (56.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
43.Zalacznik_nr_42 (76.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
44.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (159.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
45.Opinia_RIO_z_wykonania_budzetu_2017 (119.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
46.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (156.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
47.Informacja_o_zlozonych_ofertach (166.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
48.Wyniki_postepowania (227.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
49.Sprostowanie_wynikow_postepowania (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
50.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2018-10-11 11:16:18
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2018-10-11 11:48:31
Ostatnia zmiana:2018-11-06 16:52:32
Ilość wyświetleń:571

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij