Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR VII/46/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VII/46/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art.  6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445)[1]), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892)[2]), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1821)[3]), w związku z art. 9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800)[4]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie  poboru inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 1317) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 2, 7 i 15 otrzymują kolejno brzmienie:

2) w sołectwie Czermno - Pan Będlin Wojciech;

7) w sołectwie Lubówiec - Pan Szablewski Grzegorz;

15) w sołectwie Żagno - Pani Iwona Uniszkiewicz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Janusz Kozłowski


 

uzasadnienie

Zmiany niniejszej uchwały związane są z upływem kadencji i nowych wyborów sołtysów, którym powierzony jest pobór podatków (od nieruchomości, leśny, rolny) w drodze inkasa.

Biorąc powyższe pod uwagę, wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1558, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722, poz. 2073, poz. 2244; z 2019 r., poz. 534.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1588, poz. 1669, poz. 2244; z 2019 r., poz. 534.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1558, poz. 1669,  poz. 2244; z 2019 r., poz. 534.

[4]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540, poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354; z 2019 r., poz. 60, poz. 492 i oz. 694.

Załączniki

Uchwała.VII.46.2019 (166.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.VII.46.2019 (189.1kB) Zapisz dokument  
Uchwała.VII.46.2019 - projekt (174.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyniki głosowania - Uchwała 46 (216.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Janusz Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-04-24 12:25:39
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-04-24 12:30:47
Ostatnia zmiana:2019-05-21 15:24:35
Ilość wyświetleń:425

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij