Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XI/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej (...)

Uchwała Nr XI/64/2019
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji projekt pod nazwą „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!” w ramach osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, działania 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, poddziałania 10.2.2. Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19).

§ 2. 1. Ustala się, że w ramach realizacji Projektu Miasto i Gmina Skępe wniesie wkład własny w wysokości stanowiącej 5% całej sumy wydatków kwalifikowanych projektu to jest w wysokości 46.530,00 zł.

2. Wkład własny zostanie wniesiony w formie niepieniężnej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


 


 

uzasadnienie

W dniu 12.04.2019 r. w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej!”, który będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, Szkole Podstawowej w Wólce oraz w Szkole Podstawowej w Czermnie. Projekt zakłada przede wszystkim wsparcie uczniów, zarówno wykazujących problemy edukacyjne, jak i tych szczególnie uzdolnionych, gdzie stwierdzono konieczność stymulowania dalszego rozwoju zainteresowań i talentów. Działania te zostaną wsparte zakupionym sprzętem i pomocami dydaktycznymi. W dniu 04.07.2019 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo informujące, iż projekt został pozytywnie oceniony podczas oceny merytorycznej i skierowany do dalszych negocjacji, które dla przedmiotowego projektu odbyły się w dniu 16.07.2019 r. Po zakończeniu etapu negocjacji dla wszystkich projektów zgłoszonych w konkursie oraz zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego listy projektów możliwe będzie zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji projektu. W celu usankcjonowania wdrażania projektu przez Miasto i Gminę Skępe niezbędnym dokumentem jest uchwała Rady o przyjęciu przedmiotowego projektu do realizacji.

W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

 

Załączniki

Uchwała.XI.64.2019 - Projekt (388.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.64.2019.2019-08-14 (175.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XI.64.2019.2019-08-14 (199.2kB) Zapisz dokument  
Wyniki głosowania XI-64-2019 (218.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Janusz Kozłowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-08-06 12:46:21
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-08-06 12:50:36
Ostatnia zmiana:2019-08-28 13:40:40
Ilość wyświetleń:169

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij