Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XII/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM z dnia 30 września 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2035

UCHWAŁA NR XII/68/2019
RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM
z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019–2035.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696)  uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 – 2032 zmienionej:

- Uchwałą Nr IV/22/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 stycznia 2019 r.

 - Uchwałą Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 4 kwietnia 2019 r.  

 - Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 maja 2019 r.   

 - Uchwałą Nr X/61/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 czerwca 2019 r.

   - Uchwałą Nr XI/63/2019 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 sierpnia 2019 r.           

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Janusz Kozłowski

 

Uzasadnienie

 

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2019 - 2032 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2019 roku i w latach następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu.

1. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 37.663.967,41 zł, kwotę wydatków budżetu w wysokości 41.427.836,41 zł oraz kwotę wydatków majątkowych w wysokości  7.905.420,87 zł.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2032" poprzez:

a) zmniejszenie  planu finansowego na zadania pn.:

-     „Przebudowa drogi gminnej Łąkie - Franciszkowo” /-/ 500.000,00 zł. Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie robót budowlanych. Niższe od zakładanych koszty wykonania prac pozwalają na przeznaczenie wygenerowanych w ten sposób oszczędności na inne ważne cele,

-  „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo” – 2020 r.  /-/ 200.000,00 zł oraz 2021 r. /-/ 200.000,00 zł. Wprowadzenie zmian jest możliwe dzięki rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie robót budowlanych,

-  „Infostrada Kujaw i Pomorza

 

b)     zwiększenie planu finansowego na zadania pn.:

-    „Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne” – 2020 r. /+/ 200.000,00 zł. Zwiększenie zaangażowania finansowego na 2020 rok wynika z konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia do nowej części przedszkola. Wcześniejszy montaż finansowy uwzględniał wyłącznie wykonanie robót budowlanych. Zwiększenie zabezpieczenia pozwoli na rozpisanie w 2020 r. postępowań oraz wyłonienie dostawców poszczególnych elementów wyposażenia. Wprowadzona zmiana pozwoli także na zawarcie umowy dofinansowania w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

c)      wprowadzenie nowego zadania na 2020 r. pn. „Modernizacja amfiteatru oraz terenów publicznych nad jeziorem”  /+/ 200.000,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania rewitalizacyjnego pozwoli na złożenie w 2020 roku aplikacji konkursowej w ramach działania 6.2 Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 i ubieganie się o uzyskanie wsparcia.

 

W związku z powyższym wywołanie uchwały stało się zasadne.

 

Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

- za uchwałą oddano 10 głosów,

- przeciw uchwale oddano 3 głosy,

    - wstrzymujących się głosów oddano 0.

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XII-68-2019 - projekt (5.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr XII-68-2019 - wyniki głosowania (217.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała.XII.68.2019.2019-09-30 (721.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Rada Miejska w Skępem
Źródło informacji:Alina Nowakowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-09-20 12:04:12
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-09-20 12:09:01
Ostatnia zmiana:2019-10-03 11:26:26
Ilość wyświetleń:408
Urząd Miasta i Gminy Skępe
Kościelna 2, 87-630 Skępe

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij