Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Skępe

 

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.9.2020

 

W dniu 27.10.2020 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602947-N-2020

 

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl