Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Skępe

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.18.2021

W dniu 30.11.2021 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00290869/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl