Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku dot. decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną(stacją bazową) przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 213, 214, 211/3, 211/4, 211/5 położonych w obrębie Żuchowo, gmina Skępe.