Skępe, dnia 17.05.2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
ROR.0002.41./VIII/2022

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 SKĘPE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 559)

zapraszam

na XLI Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 maja 2022 r., tj. wtorek o godz. 1520 w Sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie protokołu XL Sesji Rady Miejskiej z dnia 5 maja 2022 r.;

c.    przyjęcie porządku obrad;

d.    wybór sekretarza obrad.

2.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2022 rok – druk nr 1.

3.    Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2022–2045 – druk nr 2.

4.    Wolne wnioski i informacje.

5.    Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Janusz Kozłowski