Skępe, dnia 05.10.2022 r.

Rada Miejska w Skępem

ul. Kościelna 2

87-630 Skępe

ROR.0012.2.89.2022

Pan/i

Wg rozdzielnika

87-630 Skępe

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm. )

zapraszam

na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pana Andrzeja Podlasa, które odbędzie się w dniu 10.10.2022 r., tj. poniedziałek o godz. 13:00 w sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Projekt porządku obrad:

1.    Sprawy organizacyjne.

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

c.    przyjęcie porządku obrad;

2.    Rozpatrzenie petycji z dnia 01.08.2022r.

3.    Zakończenie

z up. Przewodniczącego Komisji

Ewa Godlewska