Skępe, dn. 22.11.2022 r.

Rada Miejska w Skępem
ul. Kościelna 2
87-630 Skępe
ROR.0012.7.93.2022

Pan/i
Wg rozdzielnika
87-630 Skępe

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.,  poz. 559, ze zm.)

zapraszam

 na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Skępem pod przewodnictwem Pani Aleksandry Ruszkowskiej, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2022r. tj. wtorek o godz. 11:30 w Sali nr 12 Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Projekt porządku posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne:

a.    stwierdzenie prawomocności obrad;

b.    przyjęcie protokołu Komisji z dnia 25.10.2022r.,

c.    przyjęcie porządku obrad;

2.    Omówienie projektów uchwał XLVII Sesji  Rady Miejskiej w Skępem.

3.    Sprawy różne.

4.    Zakończenie.

z up. Przewodniczącej Komisji
Ewa Godlewska