Skład Rady Miejskiej w Skępem
VIII kadencji 2018-2023

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Janusz Kozłowski

Przewodniczący

2

Ryszard Szewczyk

Wiceprzewodniczący

 

Wojciech Budzyński

Radny - do dnia 25 lutego 2020 r.

3

Jarosław Gołębiewski

Radny

4

Benedykt Krupiński

Radny

5

Maria Krymka

Radna

6

Maria Kuczmarska

Radna

7

Jarosław Kuźmiński

Radny

8

Andrzej Meller

Radny

9

Marcin Mierzejewski

Radny

10

Andrzej Podlas

Radny

11

Aleksandra Ruszkowska

Radna

12

Justyna Składanowska

Radna

13

Anna Sobocińska

Radna

14

Krzysztof Suchocki

Radny

15

Roman Targański

Radny