Dokument w załączeniu zawiera oświadczenia Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem udostepnianych przez Urząd Miasta i Gminy.