Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń przyjętych w 2012 roku

Załączniki

Zarządzenie Nr 01-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 02 stycznia 2012 r. w sprawie przekaznai uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy (88.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 02-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie MIasta i Gminy Skępe (66.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 03-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofertzgłoszonych w otwartym konkursie ofert (47.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 04-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych (831.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 05-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (534.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 06-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia reorganizacji formalnej obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Skępe (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 07-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej (74.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 08-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2011 roku (93.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 09-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Żagno (190.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (951.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Miasta i Gminy Skępe (92.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (778.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji w OSP Wioska (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14-A-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie zmiany usta;lenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Miasta i Gminy Skępe (320.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie przedsatwienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie procedury zatwierdzania organizacji publicznych szkół i przedszkoli (492.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1021kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 05 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy (168.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 05 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury zatwierdzania organizacji publicznych szkół i przedszkoli (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych wykonania budżetu gminy za I kwartał 2012 roku (61.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych (41.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 24-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 25-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (941.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1000.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (176.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury (675.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych wykonania budżetu gminy i zastosowania ulg z ustawy ordynacji podatkowej za 2011 rok (470.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (481.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych (36.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Skępe za 2011 r. (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 11 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (477.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 35-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy i najmu (109.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie gmina Skępe (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu przyznawania środków finansowych przeznaczonych na częściowe pokrycie kosztów dokształcania (389kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (601.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1018.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnego w Wólce (177.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem Pani Marii Stankiewicz (38.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego soe o awans na stopień nauczyciela mianowanego (48.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 03 lipca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżeto (161.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia Pani Jadwidze Góralskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie wyłonioneg w drodze konkursu (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publiczbego Przedszkola im. Ewy Szelburg Zarembiny w Skępem (38.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 46-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (730.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 16 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 23 lipca 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 roku (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 27 lipca 2012 r. w wsprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych remontowych dla zadania pn. dostosowania podłogi (42kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (714.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (823.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 01 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem (222.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (728.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 14 sierpnia 2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (806.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom (42.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 58-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (98.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 września 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdysplinarnego (68.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 61-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (866.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 62-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 63-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 września 2012 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem (101.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 września 2012 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (105.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 65-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (469.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 66-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 września 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 października 2012 w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 68-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 października 2012 w sprawie powierzenia Panu Wojciechowi Budzyńskiemu stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem (55.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 69-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 października 2012 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych (703.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 70-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2012 w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 71-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 22 października 2012 w sprawie uruchomienia systemu teleinformatycznego GRAB (73.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 72-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 26 października 2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za III kwartał 2012 roku (65.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 73-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 75-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 października 2012 w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej (477.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 76-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (710kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 77a-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej (58.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 78-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 79-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 9 listopada 2012 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2013 rok (10.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 80-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji słuzbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy upoważnionych do przeprowadzenia kontroli podatkowych (129.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 81-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie powołania składu komisji opiniującej wnioski naucycieli w sprawie przyznania im pomocy zdrowotnej (58.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 82-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Skępe (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 83-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 84-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 listopada 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 85-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Miasta i Gminy Skępe do przeprowadzenia w imieniu Szkoły Podstawowej w Skępem procedury przetargowej (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 86-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania Planu obrony cywilnej Miasta i Gminy Skępe (125.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 87-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (608.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 88-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2012-2030 (1.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 91-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 grudnia 2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej-rocznej w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jednostkach OSP (97.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 92-2012 BurmistrzaMiasta i Gminy Skępe - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Skępe (92.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 93-2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 grudnia 2012 zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2012 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2012-01-23 10:43:20
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2012-01-23 10:46:57
Ostatnia zmiana:2013-02-22 12:07:53
Ilość wyświetleń:4184

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij