Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Skępe

Kolorowy pasek

Wykaz zarządzeń przyjętych w 2011 roku

Załączniki

Zarządzenie Nr 01-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty partycypacji zakupu okularów korygujacych (105.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 02-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych (544.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 03-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciagnięcia zobowiązań z tytułu umów (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 04-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2010 r. (71.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 05-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Miasta i Gminy Skępe (170.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 06-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji (170.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 07-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia kodeksu etycznego Urzędu Miasta i Gminy w Skępem (306.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 08-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 lutego 2011 r. zmienijaca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (239.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 09-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 10-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót bydowlnaych dla zadania pn. Rewitalizacja centrum miasta Skępe - roboty uzupełniające (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 11-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 marca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (12.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 12-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 marca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 (593.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 13-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie stalenia stawki za jeden kilometr przebiegu na przejazd w podróży służbowej (100.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 14-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 07 kwietnia 2011 r. w sprawie procedury zatwierdzenia organizacji publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Skępe (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 15-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z CKOR w Skępem (169.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 16-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociagowej w raz z przyłączami (65.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 17-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za I kwartał 2011 roku (72.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 18-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowości Skępe (53.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 19-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 20-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budzetu gminy i zastosowania ulg (551.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 21-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta i Gminy Skępe za 2010 r. (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 22-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu którkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 23-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (821.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 26-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce (146.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 27-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (414kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 28-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 13 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie powołania komisji odbiorowej inwetsycji polegajace na budowie stacji uzdatniania wody (115.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 29-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego (124.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 30-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego (106.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 31-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego (85.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 32-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego (57.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 33-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i gminy w Skępem na rok 2011 (639kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 34-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 czerwca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 (849.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 36-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (105.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 37-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 01 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (497.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 38-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-dzierżawy (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 39-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Pod Lipami w Wiosce (131.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 40-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Pani Ewie Elwertowskiej stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce wyłonionego w drodze konkursu (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 41-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Skępe (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 42-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartały 2011 roku (74.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 43-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 29 lipca 2011 r. zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 44-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 29 lipca 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 (757.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 45-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 02 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciagnięcia kredytu którkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 47-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. CKOR w Wólce (53.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 48-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 12 sierpnia 2011 r.zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (612.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 49-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu do ptrzeprowadzenia w imieniu Szkołyp Podstawowej w Skępem procedury przetargowej (49.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 50-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem Systemu pomiaru i monitorowania satysfakcji klienta (66.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 51-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 sierpnia 2011 r.zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (711.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 52-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 31 sieprnia 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 (863.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 53-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 19 września 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (122.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 54-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 21 września 2011 r.zmieniajace uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy w Skępem na rok 2011 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 55-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 21 września 2011 r. zmienijące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 (655.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 56-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 września 2011 r. zmiejące uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i gminy w Skępe na rok 2011 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 57-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 września 2011 r. zmiejące uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2011-2020 (762.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 59-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 30 września 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Budowa placów zabaw w miejscowości Czermno i Wólka (50.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 60-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 4 października 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (82.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 64-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 18 października 2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. Utwardzenie placu przy CKOR w Skępem (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 67-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 24 października 2011 r. w sprawie podania do publiczbej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za III kwartał 2011 roku (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie Nr 89-2011 Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdysplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (651.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Rafał Gołębiewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2011-09-29 13:59:30
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2011-09-29 14:31:35
Ostatnia zmiana:2012-01-27 14:30:23
Ilość wyświetleń:3962

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij