OSOBY WYRÓŻNIONE TYTUŁAMI: HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE I ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko wyróżnionego

Tytuł wyróżnienia

Akt nadania tytułu

1.

Wojciech Adamiak

Dyr. Biura Inwestycji

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

2.

Andrzej Adler

Dyr. Generalny DGT

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

3.

Ryszard Górski

Przewodniczący Rady Nadzorczej TPSA

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

4.

Janusz Ostapiuk

V-ce Prezes NFOŚ

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

5.

Marek Sawicki

Pełnomocnik Rządu ds. Telekom. wiejskiej

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

6.

Andrzej Zieliński

Minister Łączności

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

7.

Prof. dr hab. Mirosław Krajewski

 

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

8.

Eligiusz Sękowski

Dyr. Konsorcjum systemów organizacji

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXII/138/97 RM w Skępem z dn. 08.05.1997 r.

9.

Jarosław Okrągły

V-ce Minister Łączności

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXVIII/178/98 RM w Skępem z dn. 28.05.1998 r.

10.

Prof. dr hab. Marian Zientalski

 

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

11.

Marek Antosz

Z-ca Przewodnicz. Rady Nadzorczej DGT

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

12.

Zbigniew Jasiński

V-ce Prezes Zarządu DGT

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr VII/56/99 RM                w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

13.

Stanisław Popiołek

Przewodniczący Polskiego Radia

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

14.

Jerzy Jeliński

Z-ca Dyr. Okręgu TP SA

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

15.

Barbara Wichrowska

Dyr. Państwowej Inspekcji Telekom.

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

16.

Wacław Czech

Dyr. ds. Rozwoju DGT

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

17.

Marek Borowicz

Dyr. Rejonowego Urzędu Poczty

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr VII/56/99 RM w Skępem z dn. 28.04.1999 r.

18.

Zofia Ewa Szczęsna

poetka

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XVII/121/2000 RM w Skępem z dn. 26.05.2000 r.

19.

Antoni Tężycki

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XVII/121/2000 RM w Skępem z dn. 26.05.2000 r.

20.

Feliks Smyk

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XVII/121/2000 RM w Skępem z dn. 26.05.2000 r.

21.

Tomas Kowal

Kier. Działu Inwestycji Okręgu TPSA

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XVII/121/2000 RM w Skępem z dn. 26.05.2000 r.

22.

Prof. Stefania Jabłońska

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXVIII/181/2001 RM w Skępem z dn. 31.08.2001 r.

23.

Władysław Drzewiecki

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXVIII/250/2002 RM w Skępem z dn. 18.09.2002 r.

24.

Barbara Zielińska

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXVIII/250/2002 RM w Skępem z dn. 18.09.2002 r.

25.

Antoni Moderski

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXVIII/250/2002 RM w Skępem z dn. 18.09.2002 r.

26.

Wiesław Wiśniewski

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXVIII/250/2002 RM w Skępem z dn. 18.09.2002 r.

27.

Ryszard Graczkowski

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXVIII/250/2002 RM w Skępem z dn. 18.09.2002 r.

28.

Roman Pawłowski

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXVIII/250/2002 RM w Skępem z dn. 18.09.2002 r.

29.

Maria Sobocińska

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXVII/188/2006 RM  w Skępem z dn. 24.02.2006 r.

30.

Robert Opaliński

o. Bolesław - Gwardian

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XIX/120/2008 RM  w Skępem z dn. 19.06.2008 r.

31.

Krystyna Bączkowska

Prezes BS w Skępem

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XXXIX/279/2010 RM  w Skępem z dn. 22.04.2010r.

32.

Zyta Wegner

Zasłużony dla Miasta …

Uchwała Nr XL/284/2010 RM w Skępem z dn. 27.05.2010 r.

33.

prof. zw. dr hab. Stanisław Strzyżewski

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XV/139/2012 RM w Skępem z dn. 05.06.2012 r.

34.

Adam Nocoń

o. Bruno - Gwardian

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXVI/229/2013 RM w Skępem z dn. 07.10.2013 r.

35.

Piotr Brzezik

ks. Kanonik - Proboszcz

Honorowy Obywatel …

Uchwała Nr XXVII/232/2013 RM w Skępem z dn. 17.10.2013 r.