Zamknij okno Drukuj dokument

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie.

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.19.2017.

 

W dniu 08.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 600556-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie zostały złożone 4 oferty:

 

I.        Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie:

1.       Cena oferty: 549.349,80 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 48 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek:

1.       Cena oferty: 462.418,45 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa

ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 375.541,44 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 521.934,21 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.08.2018  r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

V.     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 394.610,56 zł brutto.

Skępe, 03.01.2018 r.

 

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.19.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa
ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

41,02 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

32,00 pkt.

Razem

73,02 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

JK BUDBAU Sp. z o.o.

ul. Osiedlowa 7/5, 87-720 Ciechocinek

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

48,73 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

88,73 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa

ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

4

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

43,17 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

83,17 pkt.

 

Skępe, 08.02.2018 r.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.18.2017 na Przebudowę świetlicy wiejskiej w Żuchowie realizowanej w ramach operacji pn. Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Zakład Blacharsko – Dekarski DARDACH Dariusz Piersa
ul. Kilińskiego 8, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 20.02.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.03.2018 r. pod nr 500060165-N-2018.

 

Skępe, 20.03.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamówieniu (113.8kB)    
01.SIWZ (345.1kB)    
02.Zalacznik_nr_1 (160.5kB)    
03.Zalacznik_nr_2 (71.8kB)    
04.Zalacznik_nr_3 (91kB)    
05.Zalacznik_nr_4 (267.2kB)    
06.Zalacznik_nr_5_1 (213kB)    
07.Zalacznik_nr_5_2 (111.6kB)    
08.Zalacznik_nr_5_3 (139.4kB)    
09.Zalacznik_nr_5_4 (103.1kB)    
10.Zalacznik_nr_5_5 (102.2kB)    
11.Zalacznik_nr_5_6 (102.3kB)    
12.Zalacznik_nr_5_7 (102.9kB)    
13.Zalacznik_nr_5_8 (145.6kB)    
14.Zalacznik_nr_5_9 (237.6kB)    
15.Zalacznik_nr_5_10 (128.7kB)    
16.Zalacznik_nr_5_11 (223.8kB)    
17.Zalacznik_nr_5_12 (353.8kB)    
18.Zalacznik_nr_5_13 (122.7kB)    
19.Zalacznik_nr_5_14 (167.1kB)    
20.Zalacznik_nr_5_15 (107.1kB)    
21.Zalacznik_nr_5_16 (106.2kB)    
22.Zalacznik_nr_5_17 (159kB)    
23.Zalacznik_nr_5_18 (113kB)    
24.Zalacznik_nr_6_1 (172.8kB)    
25.Zalacznik_nr_6_2 (256.5kB)    
26.Zalacznik_nr_6_3 (260.8kB)    
27.Zalacznik_nr_6_4 (289.7kB)    
28.Zalacznik_nr_6_5 (288.3kB)    
29.Zalacznik_nr_6_6 (287.2kB)    
30.Zalacznik_nr_6_7 (295.8kB)    
31.Zalacznik_nr_6_8 (288.7kB)    
32.Zalacznik_nr_6_9 (292.6kB)    
33.Zalacznik_nr_6_10 (245.8kB)    
34.Zalacznik_nr_6_11 (399.2kB)    
35.Zalacznik_nr_6_12 (684.6kB)    
36.Zalacznik_nr_6_13 (432.1kB)    
37.Zalacznik_nr_6_14 (285.9kB)    
38.Zalacznik_nr_6_15 (214kB)    
39.Zalacznik_nr_7_1 (118.5kB)    
40.Zalacznik_nr_7_2 (243.6kB)    
41.Zalacznik_nr_7_3 (156.4kB)    
42.Zalacznik_nr_7_4 (181.5kB)    
43.Zalacznik_nr_7_5 (162.7kB)    
44.Zalacznik_nr_7_6 (162.7kB)    
45.Zalacznik_nr_7_7 (142.6kB)    
46.Zalacznik_nr_8_1 (2.7MB)    
47.Zalacznik_nr_8_2 (120.6kB)    
48.Zalacznik_nr_8_3 (191.8kB)    
49.Zalacznik_nr_8_4 (131.1kB)    
50.Zalacznik_nr_8_5 (254.9kB)    
51.Zalacznik_nr_9 (747.1kB)    
52.Zalacznik_nr_10_1 (181.8kB)    
53.Zalacznik_nr_10_2 (388.1kB)    
54.Zalacznik_nr_10_3 (996.6kB)    
55.Zalacznik_nr_10_4 (48.4kB)    
56.Zalacznik_nr_10_5 (521.4kB)    
57.Zalacznik_nr_10_6 (16.2kB)    
58.Zalacznik_nr_10_7 (75.4kB)    
59.Zalacznik_nr_10_8 (75.2kB)    
60.Zalacznik_nr_10_9 (1.8MB)    
61.Zalacznik_nr_11 (123.7kB)    
62.Zalacznik_nr_12 (1.7MB)    
63.Zalacznik_nr_13 (139.5kB)    
64.Zalacznik_nr_14 (144.9kB)    
65.Zalacznik_nr_15 (134.3kB)    
66.Zalacznik_nr_16 (128.9kB)    
67.Zalacznik_nr_17 (131.6kB)    
68.Informacja_o_zlozonych_ofertach (222.3kB)    
69.Wyniki_postepowania (271.1kB)    
70.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (104.3kB)    
71.Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_o_udzieleniu_zamowienia (60.3kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2017-12-08 12:36:13
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2017-12-08 12:39:01
Ostatnia zmiana:2018-06-29 09:53:17
Ilość wyświetleń:729