Zamknij okno Drukuj dokument

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.2.2018.

 

W dniu 03.01.2018 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 500456-N-2018.

 

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.18.2017 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne zostały złożone 3 oferty:

 

I.        KSK BUDOWNICTWO Krzysztof Kośmider

ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.490.750,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 1.692.744,55 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     BUDMAX Marek Paszyński

ul. Fabianki 76a, 87-811 Fabianki:

1.       Cena oferty: 2.249.065,32 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.700.000,00 zł brutto.

 

 

Skępe, 23.01.2018 r.

 

 

 

 

Piotr Wojciechowski

 Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.2.2018 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

 

1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

KSK BUDOWNICTWO Krzysztof Kośmider

ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

40,78 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

80,78 pkt.

2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

60,00 pkt.

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

100,00 pkt.

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

BUDMAX Marek Paszyński

ul. Fabianki 76a, 87-811 Fabianki

Liczba punktów w kryterium Cena wykonania zamówienia (C)

45,16 pkt.

 

Liczba punktów Okres gwarancji (G)

40,00 pkt.

Razem

85,16 pkt.

 

Skępe, 28.02.2018 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.2.2018 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 23.04.2018 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2018 r. pod nr 500093186-N-2018.

Skępe, 27.04.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Załączniki

00.Ogloszenie_o_zamowieniu (167.9kB)    
01.SIWZ (273.9kB)    
02.Zalacznik_nr_1 (67.3kB)    
03.Zalacznik_nr_2 (79.4kB)    
04.Zalacznik_nr_3 (73.8kB)    
05.Zalacznik_nr_4 (213.7kB)    
06.Zalacznik_nr_5_1 (1.2MB)    
07.Zalacznik_nr_5_2 (304.1kB)    
08.Zalacznik_nr_5_3 (285.4kB)    
09.Zalacznik_nr_5_4 (1.4MB)    
10.Zalacznik_nr_5_5 (299.4kB)    
11.Zalacznik_nr_5_6 (569.9kB)    
12.Zalacznik_nr_5_7 (224.7kB)    
13.Zalacznik_nr_5_8 (386.3kB)    
14.Zalacznik_nr_5_9 (333.7kB)    
15.Zalacznik_nr_5_10 (258.1kB)    
16.Zalacznik_nr_5_11 (208.6kB)    
17.Zalacznik_nr_5_12 (119kB)    
18.Zalacznik_nr_5_13 (235.9kB)    
19.Zalacznik_nr_5_14 (159.7kB)    
20.Zalacznik_nr_5_15 (132.8kB)    
21.Zalacznik_nr_5_16 (259.8kB)    
22.Zalacznik_nr_5_17 (354kB)    
23.Zalacznik_nr_5_18 (212.3kB)    
24.Zalacznik_nr_5_19 (233.8kB)    
25.Zalacznik_nr_5_20 (152.8kB)    
26.Zalacznik_nr_6_1 (298.1kB)    
27.Zalacznik_nr_6_2 (348.4kB)    
28.Zalacznik_nr_6_3 (338kB)    
29.Zalacznik_nr_6_4 (699.6kB)    
30.Zalacznik_nr_6_5 (574.4kB)    
31.Zalacznik_nr_6_6 (230.2kB)    
32.Zalacznik_nr_6_7 (309.1kB)    
33.Zalacznik_nr_6_8 (323.5kB)    
34.Zalacznik_nr_6_9 (322kB)    
35.Zalacznik_nr_6_10 (338.2kB)    
36.Zalacznik_nr_6_11 (301.8kB)    
37.Zalacznik_nr_6_12 (339.3kB)    
38.Zalacznik_nr_6_13 (334.2kB)    
39.Zalacznik_nr_6_14 (348.3kB)    
40.Zalacznik_nr_6_15 (286.3kB)    
41.Zalacznik_nr_6_16 (299.9kB)    
42.Zalacznik_nr_6_17 (259.3kB)    
43.Zalacznik_nr_6_18 (263.3kB)    
44.Zalacznik_nr_6_19 (267kB)    
45.Zalacznik_nr_6_20 (269.8kB)    
46.Zalacznik_nr_6_21 (271.1kB)    
47.Zalacznik_nr_6_22 (292.3kB)    
48.Zalacznik_nr_6_23 (253kB)    
49.Zalacznik_nr_6_24 (250.7kB)    
50.Zalacznik_nr_7_1 (6.6MB)    
51.Zalacznik_nr_7_2 (262.2kB)    
52.Zalacznik_nr_7_3 (461.1kB)    
53.Zalacznik_nr_7_4 (222.3kB)    
54.Zalacznik_nr_7_5 (148.1kB)    
55.Zalacznik_nr_7_6 (138.8kB)    
56.Zalacznik_nr_7_7 (110.5kB)    
57.Zalacznik_nr_8_1 (163.7kB)    
58.Zalacznik_nr_8_2 (234.1kB)    
59.Zalacznik_nr_8_3 (1MB)    
60.Zalacznik_nr_8_4 (418.4kB)    
61.Zalacznik_nr_8_5 (180.6kB)    
62.Zalacznik_nr_8_6 (210.5kB)    
63.Zalacznik_nr_8_7 (373.4kB)    
64.Zalacznik_nr_8_8 (269.6kB)    
65.Zalacznik_nr_8_9 (331.7kB)    
66.Zalacznik_nr_8_10 (462.6kB)    
67.Zalacznik_nr_8_11 (435.6kB)    
68.Zalacznik_nr_8_12 (655.9kB)    
69.Zalacznik_nr_8_13 (156.7kB)    
70.Zalacznik_nr_8_14 (148.7kB)    
71.Zalacznik_nr_9 (759.2kB)    
72.Zalacznik_nr_10 (1.5MB)    
73.Zalacznik_nr_11 (1.3MB)    
74.Zalacznik_nr_12 (57.6kB)    
75.Zalacznik_nr_13 (63.5kB)    
76.Zalacznik_nr_14 (56.2kB)    
77.Zalacznik_nr_15 (44.5kB)    
78.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_1 (168.7kB)    
79.Odpowiedz_na_zapytanie_nr_2 (1.1MB)    
80.Informacja_o_zlozonych_ofertach (190.5kB)    
81.Zalacznik_nr_19 (128kB)    
82.Zalacznik_nr_20 (135kB)    
83.Wynik_postepowania (247.4kB)    
84.Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia (93.6kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Krzysztof Jaworski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2018-01-03 12:29:00
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2018-01-03 12:37:38
Ostatnia zmiana:2018-04-27 08:59:55
Ilość wyświetleń:893