Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 165, 301/11 (...)

Skępe, dnia 06.09.2019r.

UMIG.6733.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego

o znaczeniu gminnym

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 1945 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, zawiadamia,

 

że na wniosek Energa – Operator S.A. z pełnomocnictwa której występuje ProEs Michał Szalkowski wydano decyzję  z  dnia 06.09.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

- budowie linii kablowej nn 0,4 kV z szafkami pomiarowymi przewidzianych do realizacji na działkach nr ew.: 165, 301/11, 301/8, 301/9, 301/10, 301/18, 301/17, 301/15, 301/16, 301/12, 301/13, 301/14  położonych w miejscowości Szczekarzewo, gmina Skępe

 

Akta sprawy i w/w decyzja dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 054/287 85 27.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta i Gminy w Skępem
Źródło informacji:Agnieszka Skowrońska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Gołębiewski
Data wprowadzenia:2019-09-06 09:18:59
Opublikował:Rafał Gołębiewski
Data publikacji:2019-09-06 09:22:09
Ostatnia zmiana:2019-09-06 09:22:28
Ilość wyświetleń:337