Miasto i Gmina Skępe zaprasza do złożenie oferty na dostawę wyrobów betonowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe.

 

Specyfika zamówienia:

I. Kostka betonowa szara

1. Wymiary:

1.1. Długość 10 cm

1.2. Szerokość 20 cm

1.3. Grubość 8 cm

2. Ilość: 908 m kw.

II. Opornik

1. Wymiary:

1.1. Długość 100 cm

1.2. Szerokość 12 cm

1.3. Wysokość 25 cm

2. Ilość: 404 mb.

III. Obrzeże

1. Wymiary:

1.1. Długość 100 cm

1.2. Szerokość 8 cm

1.3. Wysokość 30 cm

2. Ilość: 58 mb.

Termin dostawy: 15.10.2020 r.

Sposób dostawy: w miejsce wskazane przez Zamawiającego (ul. Komunalna) obejmujący również rozładunek wyrobów będących przedmiotem zamówienia:

Forma kontraktacji i sposób płatności: zamówienie, płatność końcowa, płatność w terminie 14 dni na podstawie faktury.

Sposób sporządzenia oferty:

1. Określenie wartości całego zamówienia wraz z podaniem ceny netto i brutto;

2. Określenie ceny jednostkowej brutto dla 1 m kw. kostki, 1 mb opornika oraz 1 mb obrzeża – zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Forma składania oferty:

Wypełniony formularz ofertowy należy do dnia 24 września 2020 roku do godziny 15.00 droga mailową na adres sekretariati@skepe.pl (skan podpisanej oferty).

Jednocześnie informuję, iż zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawa Zamówień Publicznych i zapisy w niej zawarte nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z niektórych części zamówienia, przy czym jako część należy rozumieć pomieszczenie biurowe oznaczone numerem.

 

Wykaz ofert złożonych w zapytaniu ofertowym na Dostawę wyrobów betonowych w ramach realizacji zadania pn. Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Skępe

Lp.

Nazwa i adres oferenta

Łączna cena zamówienia brutto w zł

1.

PSB BUDOMAT Sp. z o.o.
ul. Dobrzyńska 62d, 09-400 Płocka

41.221,48

2.

Przedsiębiorstwo produkcyjno-Handlowe „ELL-BET” Sp.j. B. Kisielewska, L. Czyżewski
ul. Toruńska 35A, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz

42.331,68

3.

Usługi Transportowe produkcja i handel Przemysław Skowroński
ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe

41.034,77

Skępe, 25.09.2020 r.