Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska

Numer sprawy: UMiG-ZP.271.2.6.2022

W dniu 27.01.2022 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00036725/01

Kompletna dokumentacja postępowania dostępna jest na platformie zakupowej pod linkiem: platformazakupowa.pl