UMiG-0052-XXXVIII/2010                                                                    Skępe, 12 kwietnia 2010 rok

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji

Rady Miejskiej w Skępem w dniu 12 kwietnia 2010 roku

 

1.         Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Skępem.

a)        stwierdzenie quorum,

b)        przyjęcie porządku obrad.

2.         Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych podczas katastrofy lotniczej
w Smoleńsku.

3.      Zakończenie.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Anna Smużewska