PROTOKÓŁ NR XXXVIII/IV/2010

 

NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 

z dnia 12 KWIETNIA 2010 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1130, obradom przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem – wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście – wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

-        Andrzej Gatyński              – burmistrz;

-        Józef Sobociński               – sekretarz;

-        Stanisław Jabłoński           – kier. ref. oświaty;

 

XXXVIII  Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Skępem V kadencji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Smużewska, apelując o uczczenie pamięci ofiar katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem, który rozbił się w dniu 10 kwietnia 2010 r.  minutą ciszy. Oznajmiła również, że to tragiczne wydarzenie jest wynikiem zwołania Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej, aby można było oddać hołd ofiarom katastrofy oraz podzielić się bólem i cierpieniem jakie dotknęło nasz kraj a w szczególności rodziny tragicznie zmarłych osób.

Przewodnicząca RM zwróciła się z apelem do Mieszkańców Miasta i Gminy o godną pamięć o ofiarach tej tragicznej katastrofy.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

 

Stwierdzenie quorum

 

W posiedzeniu brało udział 15 radnych (na ogólną liczbę 15) i w związku z tym, Przewodnicząca RM stwierdziła prawomocność obrad.

 

Przyjęcie porządku obrad

 

Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie.

 

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Wszystkich tragicznie zmarłych  podczas katastrofy lotniczej w Smoleńsku.

 

Pani Przewodnicząca RM z głębokim smutkiem powiedziała, że w wyniku katastrofy prezydenckiego samolotu zginęli najważniejsi rangą przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej. W tej tragedii śmierć poniósł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Zginęli senatorowie i posłowie, życie utracili również zasłużeni dowódcy sił zbrojnych Polski. Zginęli również szefowie ważnych instytucji państwa, przedstawiciele duchowieństwa i członkowie rodzin pomordowanych w Katyniu. Ten tragiczny i nie mający precedensu w skali całego świata wypadek wstrząsnął dogłębnie  nie tylko narodem polskim lecz również społecznościami wielu państw.

Pani Przewodnicząca RM odczytała treść uchwały ( w załączeniu do protokołu), która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 3

Zakończenie

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim zebranym za udział w obradach oraz poinformowała o Mszy Św., która odbyła się po zakończeniu obrad w kościele Miłosierdzia Bożego w Skępem.

Na tym obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem V kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Magdalena Bednarska

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Smużewska