O g ł o s z e n i e

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniach od 06.04.2011 roku do 29.04.2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe pok. nr 17 w godzinach pracy Urzędu zainteresowane osoby mogą zapoznać się z projektami technicznymi pod budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Obóz, Huta, Gorzeszyn, Ławiczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo, Głęboczek, Likiec.

Wólka – działki letniskowe nad jeziorem Łąkie

Osobą prowadzącą sprawę jest Pan Marian Gabryszewski – tel. 54 287 85 34

 

 

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY SKĘPE