Informacja

W sprawie naliczania podatku od nieruchomości.

           

 

 Podstawą opodatkowania jest:

1)   dla gruntów  - powierzchnia;

2)   dla budynków – powierzchnia użytkowa;

3)   dla budowli – wartość.

 

Powierzchnię pomieszczeń w budynku mieszkalnym lub budynków pozostałych o wysokości w świetle od

 

Powierzchnię pomieszczeń w budynkach (mieszkalnym czy innym)
o wysokości powyżej 2,20 m zalicza się w 100 %.

 

Do powierzchni użytkowej budynku należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem klatek schodowych.

 

Za kondygnację uważa się: piwnice, garaże podziemne, sutereny, parter, piętro, poddasze użytkowe.