Skępe, dnia 20.05. 2013 r.

 

Informuje się, iż w dniu 24 maja br. na terenie Miasta i Gminy Skępe przeprowadzone zostaną ćwiczenia obronne.

W związku z powyższym mogą być użyte akustyczne środki alarmowania – syreny elektryczne.

Organizator ćwiczeń