Urząd Miasta i Gminy w Skępem udostępnia do publicznej wiadomosci protokół ze spotkania odbytego w dniu 19.04.2013 r. dotyczącego budowy ogrodzenia dziąłki nr ew. 799 położonej w miejscowości Skępe będącewj własnością Państwa Marii i Jacka małż. Wojtal