Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

 z dnia 31 maja 2013 r.

w sprawie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Skępe

Na podstawie art. 3 ust. 2 p. 9 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r., poz. 391 z późn. zm.)

podaje się do publicznej wiadomości,

że w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Skępe, zostały wpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, następujące podmioty gospodarcze:

Lp.

Nazwa firmy / Imię i nazwisko przedsiębiorcy, siedziba

Data wpisu

Nr rejestrowy

1

Spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31

09-400 Płock

11.06.2012 r.

1/2012

2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47

87-600 Lipno

29.06.2012 r.

2/2012

3*

Spółka SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31

09-400 Płock

13.12.2012 r.

3/2012

4

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ „MPEGEK” w SIERPCU Sp. z o.o.

ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 
09-200 Sierpc

21.12.2012 r.

4/2012

 

5*

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Sp. z o.o.

ul. K. Wyszyńskiego 47

87-600 Lipno

10.01.2012 r.

5/2013

   6

 

Eco-Speed Bogdański Leszek
Kominy, ul. Słowikowa 10

87-300 Brodnica

12.02.2013

6/2013

   7

 

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski

Mikorzyn 19,  87-732 Lubanie

27.03.2013

7/2013

   8

 

Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  „RYPIN” Spółka z o.o.

Puszcza Miejska 24,  87-500 Rypin

29.05.2013

8/2013

   9

 

Przedsiębiorstwo Komunalne

„KOMES” Spółka z o.o.

Ul. E. Orzeszkowej 4,  87-500 Rypin

29.05.2013

9/2013

 3* rozszerzenie wpisu z poz. 1 nr rejestrowy 1/2012 o rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

 5* rozszerzenie wpisu z poz. 2 nr rejestrowy 2/2012 o rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

 

Wyżej wymienione podmioty gospodarcze są upoważnione do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Niniejszy wykaz wykazuje treść wpisów wg. stanu na dzień: 31.05.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Andrzej Gatyński