KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S-10

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE ZAWIADAMIA IŻ DO DNIA
28 CZERWCA 2013 ROKU MOŻLIWYM JEST SKŁADANIE WNIOSKÓW ZWIĄZANYCH Z PLANOWANA ROZBUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-10.
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY SKĘPE POKÓJ NR 13
W GODZINACH 7301530 MOŻNA SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ
Z PLANAMI INWESTYCYJNYMI ( W TYM  PLANOWANE WYWŁASZCZENIA, WYBURZENIA ITP.)

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKĘPE