WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Wniosek o zezwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej 
     zawierający:

·         Oznaczenie organizatora zbiórki publicznej.

·         Termin, teren oraz sposób przeprowadzenia zbiórki.

·         Cel, na który ma być przeznaczona zbiórka.

 

OPŁATY

Znaczki skarbowe - 76.00 zł.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Mista i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 26

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, wydanie decyzji - zezwolenia.

 

ULGI

Zwolnione z opłaty skarbowej podania i załączniki składane w interesie 
społecznym.

 

Uwaga:

Osoby organizujące zbiórkę publiczną nie mogą za swe czynności otrzymywać 
wynagrodzenia.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych /Dz.U. Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami/.