WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Wniosek o udostępnienie danych osobowych wypełniony w 2 egzemplarzach.


OPŁATY

  • Opłata skarbowa : Wniosek 5.00 zł
  • Informacja 19.00 zł

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  • Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Niezwłocznie - potwierdzenie żądanych informacji na kopii wniosku

 

ULGI

  • Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 09.09.2000r. Dz.U.Nr 86, poz.960

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 Dz.U.Nr 133 poz.883