Zmiana imienia lub nazwiska może nastąpić tylko z ważnych przyczyn, a w szczególności gdy wnioskodawca nosi imię lub nazwisko:

 • ośmieszające, 
 • nie licujące z godnością człowieka, 
 • ma formę imienia lub brzmienie obce.


WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Uzasadnione podanie, 
 2. Wypełnioną ankietę, 
 3. Odpisy zupełne lub skrócone / w zależności od sytuacji/ aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa /jeżeli osoba pozostaje w związku małżeńskim lub jest rozwiedziona, wyrok rozwodowy/, 
 4. Zgoda dziecka na zmianę nazwiska lub imienia jeżeli dziecko ukończyło 14 lat.

 

OPŁATY

 • Znaczki skarbowe: 5.00 - podanie,
 • 30 zł. - decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, 
 • 15 zł. - ustalenie pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • 1 miesiąc - wydanie decyzji.

 

ULGI

 • Wolne od opłaty skarbowej podania i decyzje w sprawach o przywrócenie nazwisk i imion, jak i pisowni osobom i potomkom, którym bezprawnie je zmieniono.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dn. 15.11.1956r. o zmianie imion i nazwisk /tekst jednolity Dz. U. z 
  1963 r. Nr 59, poz.328/.