WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Wniosek o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego
 2. Oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego
 3. Dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
 4. Oświadczenie , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe.
  18. Rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się 
  obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko .
 5. Poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy. 

OPŁATY

 • Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Całość dokumentów wraz z opinią Referatu Organizacyjnego przesyłana jest do 
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego. 
 • Termin uzależniony jest od Prezydenta RP.

ULGI

 • Nie pobiera się opłat skarbowych.

UWAGI

 • W/ w dokumenty składa się osobiście w Referacie Organizacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 15.02.1962r. o obywatelstwie polskim /Dz. U. Nr 10, poz.49, z 
  1990r. Nr 34, poz.198, z 1997 Nr 114, poz.739/.