WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  1. Podanie o wymeldowanie osoby.
  2. Decyzja na mieszkanie, akt notarialny w zależności od tytułu własności.
  3. Wyrok rozwodowy /do wglądu/ jeżeli dotyczy rozwiedzionego małżonka.
  4. Dowód utraty mieszkania, wykonany wyrok eksmisji.

OPŁATY

  • Bez opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  • Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  • Zgodnie z terminami określonymi w KPA - ok.2-miesiące.
  • Wydanie decyzji administracyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 10.04.1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych /Dz.U.z 1984r. Nr 32, poz.174/ - art.15 ust.2.