WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 1. Prawidłowo i czytelnie wypełnione druki meldunkowe: "Zgłoszenie pobytu 
  stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego",
 2. Dowód osobisty.
 3. Książeczka wojskowa / w przypadku gdy osoba meldująca się posiada kartę 
  mobilizacyjną, zmianę adresu należy zgłosić w WKU przed dokonaniem czynności zameldowania się.
 4. Druki "Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały" wypełnia się na każdą osobę.
 5. Druki "Zgłoszenie na pobyt czasowy", wypełnia się na osoby pełnoletnie. 

Dzieci wpisywane są na druku jednego z rodziców.

 

OPŁATY

 • Bez opłat.

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 • Urząd Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 13, tel. 287-72-01 wewn. 25

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Niezwłocznie, wydanie poświadczenia zameldowania.