Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – trasa nr 3 – zwiększenie długości trasy o

 

Przedmiot: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – trasa nr 3 – zwiększenie długości trasy o 4 km dziennie

Numer sprawy: UMiG.271.2.11.2015.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – trasa nr 3 – zwiększenie długości trasy o 4 km dziennie

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr UMiG.271.2.11.2015 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – trasa nr 3 – zwiększenie długości trasy o 4 km dziennie zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

Przewóz Osób Zenon Huptas,

Sarnowo 29, 87-630 Skępe

 

Data udzielenia zamówienia: 30.09.2015 r.

 

Skępe, 08.02.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe