Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Dostawę kruszywa wapiennego o frakcji 0-

 

Przedmiot: Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm

Numer sprawy: UMiG.271.2.13.2015.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr UMiG.271.2.13.2015 na Dostawę kruszywa wapiennego o frakcji 0-31,5 mm.

 

AgroWap Łukasz Wilczyński,

Trzebiegoszcz 13, 87-600 Lipno

Data udzielenia zamówienia: 22.10.2015 r.

 

Skępe, 08.02.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe