Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 – zwiększenie długości trasy o

 

Przedmiot: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 – zwiększenie długości trasy o 53 km tygodniowo

Numer sprawy: UMiG.271.2.8.2015.

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 – zwiększenie długości trasy o 53 km tygodniowo

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr UMiG.271.2.8.2015 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r. w dni nauki szkolnej – połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10 – zwiększenie długości trasy o 53 km tygodniowo zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

MARTRANS Marek Gabryszewski,

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 31.07.2015 r.

 

Skępe, 08.02.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe