PROTOKÓŁ NR XXIX/VII/2016

 Z UROCZYSTEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 4 stycznia 2017 roku

 

Jubileuszowy dzień rozpoczął się o godzinie 10-tej od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Miłosierdzia Bożego w Skępem, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Następnie o godz.1130 w Restauracji „KAMA Kowalski” odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami –

OTWIERAM UROCZYSTĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ Z OKAZJI XX-LECIA ODZYSKANIA PRAW MIEJSKICH PRZEZ MIASTO SKĘPE.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem I-VII kadencja wg załączonej listy

2. Zaproszeni goście wg załączonej listy

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski              Burmistrz

O       Barbara Leśniewska              Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz              Sekretarz    

O       Ewa Wojciechowska             Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska        Kierownik ds. Oświaty

O       Rafał Gołębiewski                 – st. Informatyk

O       Magdalena Krzywdzińska      – Animator kultury

O       Małgorzata Matuszewska       – Animator kultury

O       Alina Nowakowska                – Inspektor

O       Luiza Stankiewicz                  – Inspektor

Projekt porządku obrad:

1.                  Sprawy organizacyjne.

a)                  stwierdzenie prawomocności obrad,

b)                  przyjęcie porządku obrad.

2.                  Powitanie.

3.                  Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

4.                  Przemówienie zaproszonych gości.

5.                  Wręczenie medali „Za zasługi dla Miasta i Gminy Skępe”.

6.                  Zakończenie obrad.

 

Pkt. 1

Sprawy organizacyjne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 15 radnych na 15 osobowy skład rady 100% frekwencja (w załączeniu lista obecności),

Przyjęcie porządku obrad

            Przewodniczący Rady Miejskiej skierował pytanie w stronę Radnych czy są propozycje zmiany projektu porządku obrad?

Nie widzę – przechodzę do głosowania nad porządkiem obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – głosowało 15 radnych „za”.

 

Pkt. 2

P o w i t a n i e

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 W I T A M S E R D E C Z N I E;

O                   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana Piotra Wojciechowskiego,

O                   Biskupa Pomocniczego Diecezji Płockiej Księdza Biskupa Dra Mirosława Milewskiego – chciałbym w imieniu własnym i całego samorządu podziękować Biskupowi za odprawienie Mszy Świętej w intencji o pokój XX-Lecia Miasta i Gminy Skępe,

O                   Dziekana Dekanatu Tłuchowskiego Księdza Kanonika Andrzeja Zakrzewskiego,

O                   Gospodarzy Parafii znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Skępe Księdza Proboszcza Romana Murawskiego i Ojca Dobromiła Marka Godzik,

O                   Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panią Joannę Borowiak,

O                   Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Panią Anetę Jędrzejewską,

O                   Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Sławomira Kopyść,

O                   Dyrektora Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Województwa we Włocławku Panią Dorotę Dzięgielewską,

O                   Starostę Powiatu Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego,

O                   Przewodniczącego Rady Powiatu Lipnowskiego Pana Rafała Wiśniewskiego,

O                   Wicestarostę Powiatu Lipnowskiego, a jednocześnie Przewodniczącą, Wiceprzewodniczącą i Radną II, IV i V kadencji Rady Miejskiej w Skępem Panią Annę Smużewską,

O                   Radnego Powiatu Lipnowskiego Pana Mariusza Linkowskiego,

O                   Wójta Gminy Skępe w latach 1990 – 1997 i jednocześnie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 1997 – 1998 Pana Krzysztofa Klimaszewskiego,

O                   Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 1998 – 2014 Pana Andrzeja Gatyńskiego,

O                   Burmistrzów i Wójtów z powiatu lipnowskiego,

O                   Wójtów gmin ościennych;

– Rogowo

– Mochowo

– Szczutowo

O                   Byłych Przewodniczących Rady Miejskiej w Skępem w osobach;

– Panią Zofia Eska-Sobstyl,

– Pana Antoniego Budzyńskiego,

– Pana Stanisława Ostrowskiego,

– Pana Janusza Kozłowskiego,

O                   Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 2003 – 2006 Panią Romanę Tężycką,

O                   Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w latach 2011 – 2014 Pana Jerzego Kowalskiego,

O                   Byłych Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Skępem w osobach;

 – Pana Zbigniewa Paradowskiego,

 – Panią Jolantę Kozłowską,

 – Pana Janusza Kozłowskiego,

 – Panią Halinę Kalinowską,

O                   Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Mariusza Elwertowskiego,

O                   Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem I kadencji,

O                   Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem od II kadencji do VI kadencji,

O                   Panie i Panów Radnych Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji – obecnej kadencji,

O                   Sekretarza Miasta i Gminy Skępe w latach 1996 – 1998 Panią Marię Szwech,

O                   Sekretarza Miasta i Gminy Skępe w latach 1998 – 2015 Pana Józefa Sobocińskiego,

O                   Sekretarza Miasta i Gminy Skępe Pana Zbigniewa Małkiewicza,

O                   Skarbnika Miasta i Gminy Skępe w latach 1990 – 1999 Panią Krystynę Błaszkiewicz,

O                   Skarbnika Miasta i Gminy Skępe Panią Barbarę Leśniewską,

O                   Sołtysów z Miasta i Gminy Skępe,

O                   Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Ewę Wojciechowską,

Zaproszone Osoby Wyróżnione tytułami:

HONOROWY OBYWATEL MIASTA I GMINY SKĘPE I ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

v                  Przedstawicieli wojska, policji, straży pożarnej oraz innych służb mundurowych,

v                  Przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku Pana Andrzeja Gralak,

v                  Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Pana Grzegorza Smytry,

v                  Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno Pana Jacka Soborskiego,

v                  Dyrektorów, Naczelników, Prezesów i Kierowników jednostek organizacyjnych powiatu lipnowskiego oraz Miasta i Gminy Skępe,

v                  Przedstawicieli osób, które w swojej twórczości nie zapominają o naszym mieście,

v                  Przedstawicieli mediów, w tym;

– Tygodnika Lipnowskiego

– Radia Hit,

v                  Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe, w tym;

– Koła Emerytów i Rencistów,

– Koła Gospodyń.

Obecnie proszę Pana Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o przemówienie.

 

 

Pkt. 3

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski

Jego Ekscelencjo Księże Biskupie,

Szanowni Państwo.

Dzisiejsza Uroczysta Sesja Rady Miejskiej odbywa się z okazji XX–tej rocznicy przywrócenia Skępemu Statusu Miasta.

Pozwólcie, że przypomnę pokrótce historię Skępego i działania, jakie były podejmowane w celu odzyskania praw miejskich.

            Skępe ma bardzo bogato udokumentowaną przeszłość, o której można przeczytać w dostępnych źródłach i publikacjach.

            W połowie XV wieku Skępe było własnością Kościeleckich. Kazimierz Jagiellończyk nadał w 1445 roku przywilej na założenie miasteczka. Skępe było pierwszym prywatnym miastem na ziemi dobrzyńskiej. Nowo lokowane miasto miało się nazywać Nowe Miasto. Zdecydowało jednak przyzwyczajenie do nazwy osady Skępe i tak pozostało. Miasteczko sądziło się według prawa chełmińskiego zwanego magdeburskim.

            Gustaw Zieliński zanotował: Miejscowość jest piaszczysta, licznymi jeziorami i bagniskami przerżnięta, rozległymi lasami otoczona. Temu Skępe winne swoje nazwisko, zbudowane na wyniesionym, wąskim piaszczystym przesmyku między jeziorami Wielkim i Świętym, mające w bliskości z trzeciej strony Jezioro Mielno, które przez obszerne bagniska, nim wody zostały opuszczone, mogły swymi wodami z jednym i drugim łączyć się jeziorem, to nadawało miejscu, na którym osadę założono, pozór Kępy pośród jezior i stąd Skępe.

            W roku 1863 wybuchło powstanie styczniowe. W tym niepodległościowym zrywie aktywny udział wzięli duchowni z klasztoru w Skępem. Już przed wybuchem powstania angażowali się, biorąc udział w manifestacjach, przyjmując pielgrzymów czy odprawiając nabożeństwa za wolność kraju.

            W 1867 roku decyzją władz rosyjskich Skępe pozbawiono praw miejskich. Oficjalnym powodem były zbyt niskie dochody miasta, które nie wystarczyły nawet na minimalną pensję dla burmistrza obliczoną wtedy na 150 rubli. Wydaje się, że oprócz tego wzięto pod uwagę zaangażowanie mieszkańców miasteczka w obronie polskości w latach 1861 – 1864. Utrata praw miejskich w kręgach zdecydowanej większości patriotycznie nastawionych Skępian była karą ze strony Rosjan za taką właśnie postawę.

Po 130 latach Skępe ponownie powróciło do szeregu miast polskich. W dniu 13 lutego 1997 roku w siedzibie Rady Ministrów, Premier Włodzimierz Cimoszewicz wręczył akt nadania praw miejskich dla Skępego przedstawicielom władz samorządowych i wojewódzkich. Prawa miejskie przyznawane są z początkiem roku, dlatego też Skępe zostało ponownie miastem od 1 stycznia 1997 roku. Mieszkańcy awans przyjęli z dumą i radością.

W tym roku nasze miasto obchodzi dwudziestą rocznicę odzyskania praw miejskich. Dwadzieścia lat to mały wycinek z historii Skępego, ale jakże ważny i istotny.

Szanowni Państwo. Historię każdego miasta na przestrzeni lat tworzą ludzie mieszkający w nim, pracujący dla niego. Dzisiaj możemy korzystać z pozostawionych nam dobrodziejstw. W ciągu tych lat Skępe zmieniło swój wygląd i wizerunek.

Na dzień dzisiejszy miasto Skępe liczy trzy tysiące osiemset osiemdziesięciu sześciu mieszkańców.

 Na terenie miasta istnieją dwie parafie:

·                     Parafia pw. Zwiastowania NMP z zabytkowym Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej Matki Bożej Brzemiennej, Królowej Mazowsza, Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej,

·                     Parafia pw. Bożego Miłosierdzia w Skępem, która nie tak dawno obchodziła swój jubileusz.

Dzieci i młodzież uczą się w Miejskim Zespole Szkół w Skępem, który łączy szkołę podstawową z gimnazjum. Najmłodsi mieszkańcy Skępego uczęszczają do dwóch publicznych przedszkoli. Ponadto na terenie Miasta znajdują się 3 przychodnie lekarskie, 3 apteki.

Bogato rozwinięta baza noclegowa i turystyczna wykorzystuje walory przyrodnicze położenia naszego miasta w jednym z tych lokali odbywa się dzisiejsza uroczystość.

W tej uroczystej chwili chciałbym podziękować wszystkim za wspólne świętowanie, tym którzy tworzyli historię – zarówno przed uzyskaniem statusu miasta, jak i po nadaniu praw miejskich. Wyrażam szczególną wdzięczność tym, którzy pracowali na rzecz społeczeństwa – w każdym obszarze służby drugiemu człowiekowi.

Dziękuję Przewodniczącym Rad, Radnym Rady Miejskiej wszystkich kadencji, że mimo różnic zdań, niepolitycznie pracowaliście i pracujecie dla dobra społeczeństwa naszego Miasta.

Dziękuję Burmistrzom, Zastępcom Burmistrza, Sekretarzom, Skarbnikom oraz wszystkim pracownikom pracującym dla dobra Skępego.

Dziękuję urzędom – Wojewódzkiemu i Marszałkowskiemu, Agencjom, Samorządom, Instytucjom, Stowarzyszeniom, Proboszczom naszych Parafii, pozostałym Urzędom, Przedsiębiorstwom i Firmom działającym w naszym mieście za wspólną współpracę dla jego dobra.

Na koniec trzeba zadać sobie pytanie:

Czy warto było starać się o przywrócenie Skępemu Statusu Miasta? W moim głębokim przekonaniu odpowiedź brzmi – tak – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję za wystąpienie Pana Burmistrza – kto z zaproszonych gości chciałby zabrać głos?

 

Pkt. 4

 Przemówienie zaproszonych gości

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Joanna Borowiak

Ekscelencjo, Księże Biskupie, Czcigodni Kapłani, Pani Dyrektor, Pani Marszałek, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący wraz z Radnymi Miasta i Gminy Skępe, Państwo Samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, Szanowni Państwo.

Panie Burmistrzu bardzo Panu dziękuję, za to że zaprosił mnie Pan na tę wspaniałą dzisiejszą uroczystość na ten piękny jubileusz XX-Lecia Odzyskania Praw Miejskich przez Miasto Skępe.

Dla Posła tej ziemni dla mnie i niejednego Posła tej ziemni, jest wielkim zaszczytem, że mogę dziś wraz z Państwem być i tę wspaniałą uroczystość celebrować – „Moja Mała Ojczyzna Moje Miasto Skępe” te słowa doskonale Państwu znane, a wyczytane przeze mnie na stronie internetowej Miasta i Gminy Skępe. Dziś wprowadzają nas wszystkich do refleksji w szczególny sposób. Mała Ojczyzna to szczególne miejsce na ziemni, przestrzeń z którą wiążą się najważniejsze życiowe wspomnienia, miejsce które posiada wzniosłe znaczenie dla każdego człowieka to korzenie tożsamości, historia, tradycja, kultura i ludzie. Ludzie z którymi łączą nas wspólne i nierzadko bardzo silne więzi, to miejsce bliskie sercu, stanowiące także inspiracje dla twórców kultury i sztuki. Takim wyjątkowym miejscem jest właśnie ta ziemia skępska ze swoimi tradycjami chrześcijańskimi, katolickimi przywołanymi dziś tak pięknie przez Jego Ekscelencje Księdza Biskupa w Kościele, ale także z kulturą kultywowanymi dzięki właśnie ludziom, ludziom z pasją, którzy wierni ideałom umiłowania tej dużej Ojczyzny dbają o to by ta mała także otoczona była należytym pietyzmem, by pamiętano o jej historii, o ludziach którzy oddali życie w jej obronie. Skępe to urokliwe miasto i nikogo na pewno nie trzeba o tym zapewniać miasto przyjazne mieszkańcom i gościom, odczuwam to właśnie jako gość, bo świadczy o tym choćby o wspaniałe przyjęcie, które Państwo dzisiaj zorganizowaliście ten wspaniały jubileusz tak pięknie celebrowany, budujący poczucie wspólnoty przynależności właśnie do tej ziemni. Cieszę się chcę jeszcze raz podkreślić, że mogę razem z Państwem świętować XX-Jubileusz Przywrócenia Miastu Skępe Praw Miejskich. Swoje wyrazy uznania dla wszystkich osób, które przyczyniły się w tym czasie do rozkwitu miasta. Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe Panu Piotrowi Wojciechowskiemu za kultywowanie tradycji tej ziemi spowodowanie więzi z nią mieszkańców Skępego poprzez celebrowanie ważnych dla miasta wydarzeń. Samorządowcy Skępego zasługujący na uznanie przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej, a przez to narodowy i obywatelski to solidny fundament zawsze szły z pokoleń. Włodarzom Skępego i wszystkim mieszkańcom życzę pomyślności, dostatku i spokojnego bytu, niech kolejne lata przyniosą rozkwit i zacisną więzy wspólnoty dla Miasta Skępe i tu pozwólcie Państwo przytoczę słowa Jony Grena „Ludzie tworzą miejsca, a miejsce tworzy ludzi”. Państwo tworzyliście i tworzycie wspólnotę Skępego. Ponieważ jesteśmy na początku Nowego Roku kalendarzowego pozwólcie Państwo, że wszystkim tu obecnym złożę życzenia – aby ten rok dla Państwa i dla nas wszystkich tej Małej Ojczyzny jakim jest nasz region, województwo i Dużej Ojczyzny jaką jest Polska ten rok był rokiem jak najlepszym, aby był rokiem rozkwitu i tego by każdy Obywatel mógł czuć się i tutaj w mieście Skępe i w każdym innym zakątku jak najlepiej. Może jeszcze jedno to najważniejsze – Skępe istnieje dzięki opiece Matki Bożej to ona tak jak powiedział Ksiądz Biskup była i jest najważniejszą inspiracją to ona sprawiła, że o Skępem dowiedziała się Polska, dowiedziała się Europa i cały Świat i tej opieki Matki Bożej Skępskiej myślę, że mamy ją zapewnioną i tej opieki pewnie życzyć nie powinno się bo ona z całą pewnością będzie – bardzo Państwu dziękuję.

Z sali oklaski.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa chce zabrać głos – proszę bardzo.

Dyrektora Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Województwa we Włocławku Pani Dorota Dzięgielewska

Ekscelencjo Księże Biskupie, Szanowna Pani Poseł, Pani Marszałek, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, wszyscy dostojni Goście dzisiejszej Uroczystości Odzyskania Praw Miejskich przez Miasto Skępe.

            W imieniu Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza chciałabym odczytać list, który został skierowany na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Ryszarda Szewczyka, oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana Piotra Wojciechowskiego.

Szanowni Panowie – dziękuję serdecznie za zaproszenie do Skępego, które uroczycie obchodzi XX-Lecie Odzyskania Praw Miejskich. Dzieje każdego Miasta tworzą jego mieszkańcy to przede wszystkim ich dążenia i pracowitość decydują o tym jak rozwija się miejscowość, która jest dla nich i dla ich bliskich Małą Ojczyzną. Dlatego pragnę serdecznie podziękować Władzom Samorządowym i mieszkańcom Skępego, którzy bogatą przeszłość, potrafią zatroszczyć się o swoje miast i wspólnie stanowią o jego współczesnym obliczu. Gratuluję wszystkich osiągnięć, które stały się Państwa udziałem, dzięki aktywności i zaangażowaniu na rzecz konkretnej wspólnoty lokalnej. Składam na Pana ręce serdeczne życzenia wielu sukcesów w tworzeniu pomyślnej przyszłości Skępego i spełniania wielu oczekiwań jego mieszkańców, życzę również udanego rozwoju w następnych latach, oraz zadowolenia z tego, że osobisty wysiłek może bardzo wiele znaczyć dla wspólnego dobra. Z wyrazami szacunku – Mikołaj Bogdanowicz. Dziękuję bardzo.

Z sali oklaski.

Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Aneta Jędrzejewska

Dzień dobry – witam wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie – Ekscelencjo, Czcigodni Księża, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, zaproszeni Goście cóż mogę dodać po tych pięknych słowach wypowiedzianych dzisiaj o Skępem o pięknej historii przytoczonej przez Ekscelencje. Skępe dla mnie to przede wszystkim Sanktuarium Matki Boskiej, Skępe dla mnie to piękne jeziora, lasy – mamy „Obszar Krajobrazu Chronionego” jezior Skępskich. Skępe dla mnie to turystyka, która się tutaj rozwija z czego jako Powiat, jako mieszkańcy jesteśmy bardzo dumni. Skępe dla mnie to Przedsiębiorcy których jest bardzo dużo i Skępe dla mnie to przede wszystkim ludzie, ludzie którzy mają otwarte serca, którzy zawsze spieszą z pomocą, którzy są serdeczni i dobrzy dla innych i za to wszystko dzisiaj z tego miejsca chciałabym pogratulować i podziękować obecnemu Burmistrzowi i całej Radzie, ale wszystkim poprzednim władzom również, bo przecież każdy zostawia tutaj cząstkę siebie i to że dzisiaj możemy tak pięknie mówić o Skępem, tak dobrze się czuć to wszystko jest dzięki Wam.

Szanowni Państwo chciałabym życzyć na kolejne lata żebyście realizowali wszystkie swoje plany, bo planów jest dużo Panie Burmistrzu – prawda, bo i ścieżka kajakowa i ścieżki wokół jezior żebyście odważnie podchodzili do tych planów, a my wszyscy będziemy wspierać i trzymać kciuki za realizację. Bardzo serdecznie dziękuję – Panie Burmistrzu jeszcze na Pana ręce wręczę list gratulacyjny od Marszałka Województwa mam nadzieję, że znajdzie swoje miejsce i będzie przypominał ten wyjątkowy czas.

Z sali oklaski.

Starosta Powiatu Lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski

Szacowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe mam przygotowany list gratulacyjny, ale pozwólcie, że powiem kilka słów, kilka zdań po prostu od siebie.

Ekscelencjo, Pani Poseł, Panie Przewodniczący z Wysoką Radą, Panie Burmistrzu – dwadzieścia lat, pamiętam dziesięciolecie, przecież to nie tak dawno, kiedy obchodziliście i świętowaliście właśnie te dziesięciolecie, ile dobrego, ile mądrego zmieniło się w Skępem w Mieście Skępem, w Gminie Skępe ile powstało nowych dróg, chodników, jak zmieniły się instytucje, ale trzeba przypomnieć też to, że dwadzieścia lat temu ówczesny Wójt było mówione już tu Krzysztof Klimaszewski, Przewodniczący Rady Antoni Budzyński i Pani Sekretarz Maria Szwech można powiedzieć biegali od domu do domu i pytali mieszkańców czy warto walczyć, żeby Gmina Skępe stało się miastem. Powiat Lipnowski to tu Car za Powstanie Styczniowe za aktywność sześć samorządów miejskich - Skępego, Dobrzynia, Kikoła odebrał te prawa miejskie i dobrze. Dobrze się stało, bo cóż to byłby za Powiat, kiedy na terenie pośród dziewięciu gmin byłoby tylko jedno miasto. Mamy w tej chwili trzy; Miasto Skępe, Lipno i Dobrzyń Nad Wisłą i daj Panie Boże, żeby każda była taka centralna, samorządowa, wojewódzka, powiatowa i jak najbardziej doceniała te samorządy. Bo to przecież tu tętni życie, tu mieszkają ludzie, tu pracują, tu uczą i tu po prostu mieszkają. Co trzeba nam samorządowi miejsko-gminnemu, gminie, myślę, że trzeba powiedzieć, że mamy opery, teatry w Toruniu, Bydgoszczy tak wiele mówią, albo się kłócą o pieniądze, ale trzeba powiedzieć to, że te samorządy gminne, miejsko-gminne jeszcze potrzebują większego docenienia finansowego i większej życzliwości, bo cóż samorząd znaczy bez środków, urząd z urzędnikami bez środków finansowych. I to można powiedzieć, że my wszyscy samorządowcy apelujemy o to, żeby te finanse były jak najlepsze. Dziękuję też kolejnym Burmistrzom przez tyle lat Andrzej Gatyński, Przewodniczącej Pani Ani Smużewskiej, Panu Przewodniczącemu Januszowi Kozłowskiemu i tej obecnej na półmetku władzy z Panem Przewodniczącym, Wysoką Radą i z Panem Burmistrzem. Ludzie wybrali, ale i ludzie oczekują również tego żebyśmy o nich myśleli i kochali i po to nas wszystkich samorządowców wybierają, żebyśmy te problemy ich rozwiązywali. Życzę w imieniu własnym jak i również Pana Przewodniczącego Rady Powiatu, Radnych Powiatowych, Wicestarosty Lipnowskiego - mieszkańca tej Gminy, żeby ten samorząd obecny rozwiązał wiele Waszych problemów, żeby jego kondycja finansowa była jak najlepsza, a życzliwość ludzka nie miała granic i niech trwa tak jak Ksiądz Biskup powiedział„Niech Trwa Miasto i Gmina Skępe Wiecznie”. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący – przekażę list gratulacyjny ze skromnym upominkiem jako pamiątka dzisiejszego spotkania – wszystkim mieszkańcom Skępego, Gościom życzę dobrego, udanego i miłego pobytu na terenie Powiatu, a przede wszystkim na ternie Miasta i Gminy Skępe – wszystkiego dobrego.

Z sali oklaski.

W imieniu Burmistrza Miasta Lipna Pana Pawła Banasika - Pani Jolanta Zielińska

            Szanowni Państwo w imieniu Burmistrza Miasta Lipna Pana Pawła Banasika oraz wszystkich Wójtów Gmin z Powiatu Lipnowskiego pozwólcie, że na ręce Pana Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz Rady Miejskiej w Skępem złożę gratulacje – życzę przede wszystkim owocnej współpracy z sąsiednim miastem Lipnem, aby miasto Skępe przyciągało jak najwięcej inwestorów, turystów i pielgrzymów. Wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe życzę wszelkiej pomyślności na 2017 rok – dziękuję bardzo.

Z sali oklaski.

Dobrzyń Nad Wisłą

            Szanowni Państwo przepraszam, że nie dołączam się do głosu poprzedniego, ale mam laleczki w strojach Regionalnych Ziemi Dobrzyńskiej to na pamiątkę tej uroczystości w imieniu bratniego samorządu Dobrzynia Nad Wisłą, aby przypominały, że to nasze wspólne dziedzictwo nazywa się Ziemia Dobrzyńska – dziękuję.

Z sali oklaski.

 

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Goście w imieniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej chciałbym serdecznie podziękować za Wasz wkład i współpracę ze Stowarzyszeniem, za to co żeście wspólnie z nami zrobili. Chciałem przypomnieć, że my też mamy 20 lat ciut więcej, bo powstaliśmy chwilę wcześniej. Pamiętam cieszyliśmy się, że powstaje Miasto w tym Regionie i przez cały ten okres 20 lat współpracowaliśmy z bardzo dobrym skutkiem mieliśmy wielu przyjaciół, wiele znajomych twarzy widzę i wspólnie z nami dla dobra Regionu Ziemi Dobrzyńskiej zrobiliśmy – chciałbym przekazać również od Przewodniczącego Rady i Prezesa Pana Bartoszewskiego któremu obowiązki nie pozwoliły dziś przybyć i podziękować za to co wspólnie robimy.

Z sali oklaski.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego Pan Wiesław Białucha

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Gospodarze dzisiejszej imprezy – jak to szybko minęło, bo ja 20 lat temu pełniłem funkcję Burmistrza Miasta Lipna i byłem zaproszony przez Wójta Krzysztofa Klimaszewskiego na uroczystość „Nadania Praw Miejskich”. Zapraszał mnie Wójt, a odjeżdżałem od Burmistrza, potem Pan Andrzej Gatyński, obecnie Pan Piotr Wojciechowski razem przez wiele lat współpracowaliśmy. Dzisiaj mam zaszczyt pełnić inną funkcję tu w Skępem, kieruję zacną placówką w Zespole Szkół w Skępem, która mam taką nadzieję, bo jeżdżę dużo po Polsce oprócz Sanktuarium Matki Bożej Skępskiej Klasztoru Ojców Bernardynów jest chyba najbardziej rozpoznawalną jednostką Skępego – wychowała wielu wybitnych ludzi z tytułami profesorów i nie tylko, którzy dzisiaj pełnią zaszczytne obowiązki państwowe, samorządowe i inne. Jestem pewien bo znam wielu z Państwa na tej sali absolwentów tej szkoły, którą mam zaszczyt dzisiaj kierować. Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący Rady na Wasze ręce pragnę złożyć następujący gres;

„ Z okazji XX-Lecia Odzyskania Praw Miejskich przez Miasto Skępe proszę przyjąć serdeczne gratulacje, oraz życzenia dalszego pomyślnego rozwoju tego wyjątkowego miasta życzymy kolejnych równie pięknych i satysfakcjonujących jubileuszy. Życzymy by nadchodzące lata sprzyjały dalszemu rozwojowi miasta, zwielokrotniając szanse dobrej przyszłości i wzmacniając naszą lokalną społeczność – składają te życzenia Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy Zespołu Szkół w Skępem – dziękuję bardzo.

Z sali oklaski.

Prezes Banku Spółdzielczego Pani Krystyna Bączkowska

            Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo z okazji obchodów Jubileuszu XX-Lecia Odzyskania Praw Miejskich przez Miasto Skępe proszę przyjąć od Banku Spółdzielczego w Skępem serdeczne życzenia i gratulacje. W życiu każdej społeczności zdarzają się momenty, które utwierdzają jej tożsamość i wyznaczają jej działalności na długie lata. W historii miasta Skępe takim momentem było Odzyskanie Praw Miejskich w 1997 roku po blisko 130 latach od ich utraty, wydarzenie to niewątpliwie wpłynęło pozytywnie na rozwój miasta oraz regionu. Skępe jest miejscem wyjątkowym, które przyciąga z różnych stron wielu gości i zainteresowanych jego bogatą historią. Rocznica Odzyskania Praw Miejskich jest doskonałą okazją do wspomnień o bogatej i burzliwej historii miasta, a uroczyste obchody jubileuszu to piękny hołd składanym minionym pokoleniom. Po wspólnym wysiłku radnych, pracowników samorządu, przedsiębiorców i wreszcie mieszkańców zależy czy społeczność lokalna będzie się rozwijać dlatego też z okazji XX-Lecia Odzyskania przez Skępe Praw Miejskich życzymy by Skępe było szczególnym miejscem przyjaznym pod każdym względem, dynamicznie się rozwijało i przyciągającym do siebie inwestorów z wyrazami szacunku w imieniu Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Skępem.

Z sali oklaski.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Skrwilna Pan Jacek Soborski

Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący w związku z tym wspaniałym jubileuszem chciałbym złożyć serdeczne gratulacje. Proszę Państwa ja nigdy w życiu nie byłem minimalistą i dlatego nie mam kwiatów, nie mam pisma z życzeniami zostawiam za to Panu Burmistrzowi i mieszkańcom Skępego podarunek materialny w postaci „Borku” który w tamtym roku dokonali renowacji i na koniec 2016 roku żeśmy w sposób fantastyczny wyremontowali tzw. Klaszturkę inwestycja wartości miliona złotych.

Proszę Państwa jeden z moich przedmówców narzekał na brak pieniędzy w samorządach – dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają tylko po prostu je mają. Ja chciałbym podkreślić zasługi Pana Burmistrza – Nadleśnictwo współpracuje, czy pracuje z 24 samorządami my mamy jakieś ograniczone środki inwestycyjne, ale te samorządy, które dobrze współpracują, które wykazują się niesamowitą energią tych pieniędzy pozyskują jak najwięcej i tutaj z wielką satysfakcją muszę powiedzieć, że Pan Burmistrz jest rekordzistą i rozmowy są bardzo rzeczowe, merytoryczne i jak widać owocne nie tylko dla mnie, ale dla mieszkańców całej gminy, także jak się chce to jednak można. Życzę kolejnych wspaniałych jubileuszy moja rola się już kończy, bo „Borek” jest zrobiony „Klaszturka” wyremontowana, ale może jeszcze coś wymyślimy razem – wszystkiego najlepszego.

Z sali oklaski.

Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Zarembiny Pani Iwona Małkiewicz

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni w imieniu podległych jednostek oświatowych przedszkolnych szkół serdecznie składam gratulacje i życzymy tak owocnej współpracy jak do tej pory. Myślę, że nasze wszystkie jednostki oświatowe są bardzo wysoko oceniane przez władze oświatowe tutaj Pan Wizytator może to poświadczyć jesteśmy z tego bardzo dumni. Na pewno dzięki tak dobrej współpracy z samorządem rozwijamy się tak dobrze i na pewno są wizytówką naszego miasta i naszej gminy – dziękuję bardzo.

Z sali oklaski.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?

Burmistrz

W imieniu Pana Przewodniczącego Rady chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te wspaniałe życzenia. Życzenia kierowane są tutaj dla nas, ale ja chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za współpracę ze wszystkimi jednostkami, które Państwo reprezentujecie. Ja podziękowania składam również w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Skępe w imieniu ludzi pracowitych, ludzi którzy są gościnni i otwarci na każdy popyt tutaj w Skępem. Tak jak podkreślano mamy wspaniałych mieszkańców i ja w imieniu tych mieszkańców serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie do Miasta i Gminy Skępe, bo Skępe jest stolicą Miasta i Gminy – z a p r a s z a m i bardzo serdecznie dziękuję koledze Panu Nadleśniczemu Jackowi za wspaniałe słowa, ale i bardzo rzeczową pomoc, również Panu Dyrektorowi Agencji Nieruchomości Rolnych, Służbom Mundurowym. Dziękuję naprawdę wszystkim za dobro, merytoryczną współpracę, kolegom samorządowcom zarówno tym z Powiatu Lipnowskiego jak i naszym sąsiadom z ościennych gmin – bardzo serdecznie dziękuję.

Rozległy się gromkie brawa.

Pani Poseł złożyła życzenia ja również na początku tego Nowego Roku 2017chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim życzę zdrowia, szczęścia, wszelkiej pomyślności, sukcesów i zadowolenia w życiu osobistym i w pracy zawodowej - po prostu należy życzyć DOBREGO 2017 ROKU – dziękuję bardzo.

Z sali oklaski.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja również chciałbym złożyć życzenia – Szanowni Państwo z okazji Nowego Roku 2017 życzę Wam by to co było ważne, a oddalone było przy Was blisko, to co niosło troskę odmieniło się w radość, to co niepewne w pewność, aby słowa ciepłe, serdeczne budowały spokój i harmonię życia, spełnienia wszelkiego dobra, niech miłość, pokój, dostatek, szczęście towarzyszy nam na każdy dzień 2017 roku.

Z sali oklaski.

Jeżeli już zakończyliśmy przemówienia, to dziękuję bardzo za te miłe słowa i przechodzimy do pkt 5.

 

Pkt. 5

Wręczenie medali „Za zasługi dla Miasta i Gminy Skępe”

Kierownik ds. Oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Szanowni Państwo – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Ryszard Szewczyk w podziękowaniu za pracę na rzecz Skępego wręczą pamiątkowe medale.

Proszę Państwa o pozostanie na środku sali - zapraszamy do wspólnego zdjęcia.

 

Komitet Organizacyjny Obchodów Uroczystości z Okazji Nadania Praw Miejskich:

Pan Krzysztof Klimaszewski

Pan Antoni Budzyński

Pani Maria Szwech

Pani Anna Smużewska

Pan Stanisław Ostrowski

Pani Jadwiga Pawska

Pan Andrzej Gatyński

Pani Romana Tężycka

Pan Jerzy Kowalski

Pan Józef Sobociński

Pan Zbigniew Małkiewicz

Pani Krystyna Błaszkiewicz

Pani Barbara Leśniewska

Pani Zofia Eska-Sobstyl

Pan Janusz Kozłowski

Pan Zbigniew Paradowski

Pani Jolanta Kozłowska

Pani Barbara Maklakiewicz

Pan Piotr Brzościkowski

Pan Eugeniusz Morawski

Pan Kazimierz Sobociński

Pan Jerzy Szczęsny

Pani Krystyna Bączkowska

Pani Zofia Leszczyńska

Pani Zofia Redecka

Pan Józef Jagas

Pan Zenon Huptas

Pan Tomasz Kępczyński

Pan Andrzej Meller

Pan Jan Koszytkowski

Pan Jacek Płoszyński

Pan Marek Polichnowski

Pani Ewa Jastrzębska

Pan Jarosław Gołębiewski

Pan Witold Jankowski

Pan Waldemar Kaczorowski

Pan Wojciech Lewicki

Pan Marek Pomirski

Pan Jerzy Orszak

Pan Mariusz Elwertowski

Pan Mieczysław Weber

Pan Roman Targański

Pani Anna Sobocińska

Pan Jan Bogdanowicz

Pan Janusz Kozłowski

Pan Marcin Mierzejewski

Pani Aleksandra Ruszkowska

Pani Maria Krymka

Pan Grzegorz Sekulski

Pan Zbigniew Walewski

Pani Maria Kuczmarska

Pan Krzysztof Suchocki

Pan Mirosław Redecki

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

Joanna Borowiak

Pani Aneta Jędrzejewska

Pani Dorota Dzięgielewska

Pan Krzysztof Baranowski

Pan Rafał Wiśniewski

Pan Mariusz Linkowski

Pan Andrzej Gralak

Pan Grzegorz Smytry

Pan Jacek Soborski

Pani Malwina Cywińska

Pani Wanda Lisiecka

Pani Jadwiga Orszak

Pani Bożena Szpanelewska

Pani Róża Wasilewska

Pan Mariusz Bujanowski

Pan Sławomir Cackowski

Pan Piotr Chyliński

Pan Stefan Hulicki

Pan Mieczysław Pietrkiewicz

Pan Adam Topolewski

Pan Tomasz Wiśniewski

Pani Jolanta Zielińska

Pan Ryszard Jan Machnowski

Pan Józef Predenkiewicz

Pan Krzysztof Dąbkowski

Pan Andrzej Szychulski

Pan Jan Wadoń

Pan Jarosław Poliwko

Pani Ewa Elwertowska

Pan Radosław Niecikowski

Pan Zdzisław Ciesielski

Pan Andrzej Muszyński

Pan Ireneusz Poturalski

Pan Grzegorz Czarnecki

Pan Marek Spryszyński

Pan Mieczysław Rojek

Pan Dariusz Zdziarski

Pan Marcin Kawczyński

prof.dr.hab. Pan Mirosław Krajewski

Pan Marek Grzymowicz

Pani Teresa Zyta Wegner

Pani Władysława Ciesielska

Pani Jadwiga Kretkowska

Pani Krystyna Karpińska

Pani Małgorzata Podlas

Pani Ewelina Fuminkowska

Pani Katarzyna Rafalska

Pani Ewa Wojciechowska

Pani Anna Brzezińska

Pani Jadwiga Góralska

Pani Małgorzata Wioletta Grzywińska

Pani Iwona Małkiewicz

Pani Agnieszka Wykrętowicz

Pan Wiesław Białucha

Pkt 6

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

ZAMYKAM XXIX UROCZYSTĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk