Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.2.2017.

 

W dniu 02.05.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 77911-2017.