INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 17.06.2017r. zmieniły się przepisy odnośnie uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z nowymi przepisami wymóg uzyskania zezwolenia lub zgłoszenia zamiaru wycięcia dotyczy drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 5 cm nad gruntem, przekraczających:

  • 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;
  • 50 cm – dla pozostałych gatunków drzew;

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej:

1.    Przed usunięciem drzewa należy o takim zamiarze poinformować Urząd Miasta i Gminy w Skępem w formie zgłoszenia.

2.    W ciągu 21 dni od złożonego zgłoszenia przedstawiciel gminy dokona oględzin drzewa, które ma być usunięte. Jeżeli po upływie 14 dni od dnia dokonania oględzin gmina nie wniesie sprzeciwu na wycinkę drzewa  traktowane to będzie jako „milcząca zgoda” na wycinkę i drzewo będzie można usunąć.

3.    Na terenie z którego wycięto drzewa przez 5 lat nie będzie można prowadzić działalności gospodarczej, w przeciwnym razie właściciel poniesie opłatę za dokonaną wycinkę.

Osoby fizyczne, usuwające drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty o osobowości prawnej:

Takie osoby mogą usunąć drzewo dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalającej. Jest ona wydawana na wniosek. Właściciel nieruchomości powinien złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, wskazując przyczynę usunięcia drzewa.

Podmioty o osobowości prawnej, spółdzielnie mieszkaniowe itp., usuwające drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń przesyłowych:

Usunięcie takich drzew odbywa się na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja jest wydawana na wniosek. Tym trybem można wnioskować o drzewa usuwane z tytułu zagrożenia dla ludzi lub mienia, oraz drzewa w złym stanie fitosanitarnym.

Drzewa stanowiące złom lub wywrot

Bez względu na stan własności nieruchomości, usunięcie takiego drzewa może nastąpić przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. W przypadku samodzielnego usuwania złomu lub wywrotu może to nastąpić po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Miasta i Gminy w Skępem i po dokonaniu oględzin przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

Druki dotyczące wycinki drzew dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pokój nr 16, oraz na stronie bip.skepe.pl (zakładka: prawo lokalne/ ochrona środowiska/ wnioski do pobrania).

Sporządził: Jacek Frymarkiewicz