PROTOKÓŁ Nr VII/XXXV/2017

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia 14 lipca 2017 roku

 

 Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski Burmistrz

O       Barbara Leśniewska Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz Sekretarz

O       Piotr Rzepka – Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska Kierownik ds. Oświaty

O       Rafał Gołębiewski – Starszy Informatyk

O       Krzysztof Jaworski – Inspektor      

 

Serdecznie witam Państwa, witam Pana Burmistrza i pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam sołtysów, witam kierowników jednostek, witam mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, witam Szanownych Radnych, a następnie otworzył XXXV - Sesję słowami:

 

Otwieram XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Projekt porządku obrad:

 

1.      Sprawy organizacyjne.

a)    stwierdzenie prawomocności obrad;

b)    przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.;

c)     przyjęcie porządku obrad;

d)    wybór sekretarza obrad.

2.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1.

3.      Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2.

4.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – druk nr 3.

5.      Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projekty pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e Administracji” – druk nr 4.

6.      Wolne wnioski i zapytania.

7.      Zakończenie.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności) Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk stwierdził prawomocność obrad. (Nieobecny Pan Mirosław Redecki, Pan Zbigniew Walewski, Pan Roman Targański).

Przyjęcie protokołu XXXIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r.;

Do protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Skępem nikt nie wniósł uwag - protokół zatwierdzono j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Przyjęcie porządku obrad

Porządek obrad został przyjęty j e d n o g ł o ś n i e (głosowało 12 radnych).

Wybór sekretarza obrad

Sekretarzem obrad został Pan Grzegorz Sekulski, który wyraził zgodę.

 

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2017 rok - druk nr 1.

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mam taką prośbęSzanowni Radni jeżeli zadajemy pytanie musimy cierpliwie poczekać, aż nastąpi odpowiedź, a nie wchodzić, przerywać wypowiedź osoby mającej głos, wówczas powstaje chaos.

Kto z Państwa Radnych chce zabrać głos?

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo chciałbym dowiedzieć się o tym wniosku, który został złożony przez gminę na halę, bo tak szczerze mówiąc po mojemu to jestskładanie wniosku, rozpatrzenie wniosku, podpisanie umowy i realizacja. Co my wiemy na temat tych wniosków złożyliśmy jeden czy dwa wnioski. Ostatnio też był złożony wniosek zresztą poprawiliśmy ten wniosek na 33% dotacji może by ktoś poinformował na ten temat.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Zanim Pan Krzysztof (Jaworski-pracownik UMiG) odpowie, bo to Pan Krzysztof się tym zajmowałprzecież my na ten temat już nie raz rozmawialiśmy Panie Krzysztofie (Suchocki), ale dla przypomnienia proszę bardzo.

Pracownik UMiG Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo myślę, że bardziej w kwestii przypomnienia. My nie poprawialiśmy złożonego wniosku o którym mówi Pan Krzysztof Suchocki. Wniosek złożony do programu modernizacji infrastruktury sportowej wycofaliśmy z tego względu, że po wielu analizach, spotkaniach, rozmowach doszliśmy do przekonania, iż szanse uzyskania wsparcia w tym programie są dosyć niskie ze względu na to, że są premiowane osiągnięcia sportowe klubu, który korzysta z danego obiektu. Wynik tego programu pojawił się pod koniec maja, można sobie zerknąć na stronie Ministerstwa, gdzie jest protokół z wynikami, w którym wskazano kto dostał dofinansowanie, kto nie dostał. Można nawet zauważyć, że nie dostały te gminy gdzie są kluby sportowe działające prężniej uczestniczące w rozgrywkach wyższej klasy niż nasza. Dlatego złożyliśmy wniosek do programu modernizacji szkolnej infrastruktury sportowej. Tutaj wyników jeszcze nie ma, prawdopodobnie będą pod koniec lipca. Jak będzie zobaczymy, wyniki miały być pod koniec czerwca, ale jeszcze nie ma gdyż z tego co udało nam się dowiedzieć jest bardzo duża ilość złożonych wniosków więc ocena cały czas trwa. Teraz co do wykonawstwa biorąc pod uwagę, że gdybyśmy czekali do momentu ogłoszenia wyników i podpisania umowy, bo wiadomo od ogłoszenia wyników do podpisania umowy to może minąć jeszcze miesiąc, a nawet więcej czasu i dopiero ogłosilibyśmy przetarg i zaczęlibyśmy wykonawstwo tych robót to jest bardzo mała szansa, że udałoby się te zadanie zakończyć w tym roku kalendarzowymmyślę, że żadna. Natomiast tutaj nie ma takiej obawy, że nawet jeżeli nie będzie podpisana umowa zanim zaczniemy realizować to zadanie, gdyż tutaj również koszty już poniesione również będą, uwzględnione w rozliczeniach. Natomiast czekanie na podpisanie umowy też mija się z celem bo wiadomo, że halę trzeba wykonać w ten czy inny sposób i nawet nie przyznanie dofinansowania czego nikt nie może zagwarantować nie może wstrzymać wykonania tego obiektu, więc myślę, że tutaj te działania związane z rozpoczęciem prac przetargowych, wyłonieniem wykonawcy i rozpoczęciem prac budowlanych nawet nie mając jeszcze informacji o otrzymaniu dofinansowania, bo nie wiadomo czy te dofinansowanie będzie przyznane, należy rozpocząć gdyż jest to rzecz, która musi być zrobiona. Takie jest moje zdanie i myślę, że wielu z Państwa też. Dziękuję bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Troszkę Pan mnie uspokoił, bo wie Pan ja zazwyczaj jeżeli realizuje jakiś projekt to po pierwsze muszę podpisać umowę żeby można było realizować ten projekt. Ja tutaj widzę, że trochę inaczej jest. Jeśli tak można no to jestem uspokojony, bo do czego zmierzam Szanowni Państwo, bo jeśli rozpoczniemy za pożyczone pieniądze cokolwiek robić to tak jest jak po części z PEFRONEM czy z innymi projektami. Pierwsze przychodzi komisja sprawdza czy coś jest zrobione czy coś nie jest zrobione, ocenia i później przyznaje pieniądze w zależności czy potrzeba tych pieniędzy więcej przyznać czy mniej. Jeśli wejdzie na przykład firma, która tak jak Pan tutaj twierdzi Panie Jaworski, że możemy to realizować mamy pewność, że nie stwierdzi, że nie mamy środków i już budujemy czy remontujemy i dadzą nam te pieniądze no to dla mnie coś nowego, ale trzymam Pana za słowo, że tak może być. Również jako Pan Burmistrz doświadczony samorządowiec to też na pewno sobie zdaje sprawę, że jeśli już raz się korzystało z ówczesnego UKFiS- u to nie powinno się drugi raz otrzymać tych pieniędzy raczej jest to niemożliwe otrzymanie tych pieniędzy z Ministerstwa Kultury Fizyki i Sportu inaczej teraz Ministerstwa Sportu ówczesnego powiedziałem, bo ówczesny taki był jeśli się korzystało nie było możliwości drugi raz otrzymania.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak to właśnie jest odpowiednikiem - ja też cokolwiek szkoły remontujemy to pierwsze co jest to podpisanie umowy i realizacja tego, ale jak Pan tak twierdzi, że tak może być to uspokoił mnie Pan i póki co jestem spokojny.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Żeby wsłuchiwał się Pan w to co się do Pana mówimy na komisjach to co Pani Skarbnik przekazuje to by Pan całkowicie był spokojny…

Wypowiedź przerywa radny Krzysztof Suchocki.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu chyba mam prawo się dopytać jak czegoś jeszcze nie zrozumiałem coś jeszcze mi zaświtało to chyba lepiej się dopytać niż być w błędzieja grzecznie pytam, a na komisjach dyskutuje się, ale mieszkańcy też się przysłuchują, bo mnie niepokoi że będziemy remontować za pożyczone pieniądze, bo tak to jest łatwo, każdy tak potrafi nie czarujmy się Szanowni Państwo. Jeszcze za kwotę 5 mln. zaciągnięcie kredytu przyszłościowo no bo rada i tak zaciągnie ten kredyt, bo inaczej nie ruszycie z remontem tej hali. Pytanie też po co taki duży kredyt skoro tutaj nam potrzeba 3,2 mln. a prawie 5 mln. zł to uważam, że za dużo. Gdybyśmy na przykład no mogli jakoś sobie poukładać w głowie, że 2,5 miliona mniej moglibyśmy nie zadłużać gminy operować środkami gminnymi no, ale wybiegać za wczasu za 5 mln. zł to może być tak samo jak z Łąkiem bo dokładamy, dokładamy i moja obawa jako radnego, że będziemy te 5 mln. zł dokładać po prostu po trochu. Jeszcze pytanie Panie Burmistrzu do Pana, bo wie Pan też zapisy i strony internetowe działają co prawda, ale co konkretnie zostanie zrobione na hali za 3.180.000,00 zł przeciętny obywatel nie jest w stanie zrozumieć zapisy w specyfikacji umieszczonej na BIP-ie. No wie Pan, a tutaj jakby Pan tak bliżej przybliżył co będzie remontowane czy to będzie ściana, czy to będzie podłoga, czy to będzie dach i co będziemy remontować, bo ja sam nie znam się jako radny i byłoby mi łatwiej to zrozumieć co będzie wyremontowane.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

My na ten temat rozmawiamy co najmniej od roku i mówimy co jest do remontu na tej hali i tak naprawdę to zarówno na posiedzeniu Komisji Oświaty na ten temat rozmawialiśmy. Przecież od momentu tutaj spotkania z Panią Dyrektor (Ewą Jastrzębską) w momencie kiedy powstał ten problem z halą na ten temat dyskutowaliśmy, bo przecież później robione były dwie ekspertyzy dotyczące każda zupełnie innej rzeczy. Wykazywały to co należy zrobić, ale na pewno to przybliżymy, ale z drugiej strony to myślę, że każdy z radnych był na tej hali, widział tą halę i dobrze wie jak ta hala wygląda i jakich wymaga prac. Tak na prawdę ta hala bezpośrednio po odbiorze wymagała remontu, a że nie było żadnych gwarancji przy naprawie to tak się to toczyło, bo też tutaj padały głosy, że pieniądze takie, a nie inne. Tą halę można było częściowo remontować, kiedy był na to czas, kiedy zauważono np. przeciekające dachy i zamiast podstawiania naczyń czy wiader to trzeba było się brać za remont tej hali. To samo dotyczy i klimatyzacji czy warunków panujących na tej hali zresztą od samego początku każdy wiedział jak to wyglądało. To trwało i trwało, aż wreszcie musiało to się kiedyś skończyć. Jeżeli prace na dane obiekty nie były sukcesywnie naprawiane czy remontowane no to doszliśmy do takiego stanu jaki jest w tej chwili. Musimy faktycznie wykonać kapitalny remont, bo mamy do wyboru albo zabezpieczyć środki i 720 czy 730 dzieci Miasta i Gminy Skępe będą czekać w nieskończoność albo wykonać to kompleksowo i tą halę wreszcie w normalnym stanie oddać do użytku szkole, oddać do użytku dzieciom i młodzieży Miasta i Gminy Skępe, ale również i klubom, które na tej hali ćwiczą i jest im niezbędna do tego. Wszystkim mieszkańcom jest niezbędna, ale taka hala która nie zagraża życiu i nie ma bezpośredniego wpływu na to, że dzieci odbywające tam zajęcia wychowania fizycznego stały się kaleką. Trzeba uczciwie powiedzieć, że podłoga, która tam była nie spełniała wymogów. Zresztą pan przewodniczący, któremu jestem bardzo wdzięczny
i pozostałym radnym, którzy rzeczywiście wgłębiali się w ten temat i analizowali bo jednak te przetargi, które się odbywały i przygotowywanie specyfikacji zmuszało do wszelkich kontaktów jak i analiz tego co tutaj zostaje wykonane. Przetarg, który się odbył jest o 600 tyś niższa kwota i to też świadczy o jakiejś gospodarności w poszukiwaniu jakiś najlepszych rozwiązań dla wykonania tego obiektu i szukania rozwiązań ekonomicznie jak najniższych. O kredycie to ja myślę, że Pani Skarbnik wyjaśniała i to nie jest tak, że bierzemy 5 mln kredytu i proszę opinii publicznej nie wprowadzać w błąd, bo już na ten temat rozmawiano.

Teraz Pan Krzysztof jest tutaj i ja przepraszam za tak długą wypowiedź. Proszę Panie Krzysztofie.

Pracownik Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwa ja tak w skrócie - prace związane z konstrukcją całego obiektu przede wszystkim wykonanie stalowych odciągów pomiędzy słupami fundamentowymi,

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Może ja powiem w skrócie - będą prowadzone prace rozbiórkowe, prace fundamentowe, prace konstrukcyjne, dach, stolarka, prace dociepleniowe, posadzka, baza sanitarna, baza elektryczno-grzewcza, odprowadzenie wód deszczowych i instalacja elektryczna. Takie prace będą realizowane na tym obiekcie.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jeśli mogę tylko jedno pytanie - w jakim języku jest ta specyfikacja napisana Panie Krzysztofie?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Radny Kozłowski pytać każdy ma prawo w jakim języku jest napisane. Jest Pan Burmistrz Pan Przewodniczący i mamy prawo zadawać pytania i Pan wie doskonale to, że udało się Panu ze zrozumieniem przeczytać, a nie wszyscy czytają ze zrozumieniem to tylko pogratulować Panu, że zrozumiał Pan, to co przeczytał?

Jeszcze chciałem się odnieść - ja nie wprowadzam społeczeństwa w błąd Panie Burmistrzu tylko opieram się na materiałach WPF i jest w prognozie zaciągnięcie kredytu, zadłużenie Gminy na 10.700.000,00,- zł i ja opieram się tylko na materiałach, które otrzymałem, a czy weźmie Pan tyle kredytu, czy tyle to jak już przegłosujemy to już tak będzie. Na dzień dzisiejszy jeśli to przegłosujemy to zadłużenie będzie dokładnie w WPF 10.701.099,00 zł. Proszę też nie mówić czy ja byłem na hali czy nie, Pan twierdzi, że ta podłoga nie spełniała wymogów, a czy ma Pan dokument ekspertyzy dotyczący podłogi?, bo ja nie widziałem tego dokumentu.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jakiego dokumentu?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jeśli Pan stwierdza to musi mieć Pan dokument ekspertyzy przeprowadzony, że ta podłoga się nie nadaje do użytku.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan uważa, że ta obecna podłoga się nadaje do użytku?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja opieram się na dokumentach.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To, że podłoga też jest do wymiany to jest zalecenie ekspertyzy i myślę, że każdy mógł się z tą ekspertyzą zapoznać i tam wyraźnie jest napisane.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Można nową ekspertyzę przeprowadzić.

Gwar na sali posiedzeń

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To wy Państwo macie większość i wy decydujecie czy trzeba zadłużyć na taką kwotę czy nie, bo to radni głosują nad tym. To nie Pan Burmistrz czy Pani Kierownik MOPS-u bierze odpowiedzialność tylko my bierzemy odpowiedzialność i będziemy odpowiadać jak będzie zadłużona gmina.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan mija się z prawda, bo to ja z Panią Skarbnik będziemy odpowiadać.

Ja jeszcze odpowiem w jednym zdaniu - nie byłoby tematu hali, nie byłoby tematu pożyczki, nie byłoby wielu innych rzeczy i tego grania tą halą tak jak w tej chwili Pan sobie na jakiś nutach pogrywa tą halą, gdzie sprawa jest jednoznaczna. Gdyby ten obiekt został wykonany w sposób rzetelny, zgodny z rzemiosłem budowlanym to byśmy na ten temat w ogóle nie rozmawiali – taka jest prawda drodzy Radni i drodzy mieszkańcy.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Panie Suchocki ja wypraszam sobie mieszanie mojej osoby do hali. Co ja mam wspólnego jako Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej?, bo przed chwilą Pan mówił „i kierownik MOPS-u”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo mam pytanie - czy jest jeszcze temat dot. hali? Ja mam jedno pytanie do wszystkich radnych - czy zadecydujecie wykonanie remontu tej hali i ta hala, żeby powstała jeszcze w tym roku, czy też każdy się zastanowi i jeżeli nie podejmie takiej decyzji to nie będzie i będzie to zabytek.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jak słucham jak Pan Suchocki by zrobił najtaniej to ja myślę, że najtaniej byłoby tą halę związać sznurkami i pomalować i będzie całkiem tanio za grosze remont przeprowadzony. Dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Radny Kozłowski przeciętny mieszkaniec powie tak – ta hala ładnie wygląda, otóż po to zadajemy pytania żeby mieszkańcy wiedzieli. Im więcej będziemy pytać i mówić tym więcej się mieszkańcy dowiedzą, że ta hala źle wygląda, ale Panie Burmistrzu przecież Pan mówił, że najważniejsze jest dobre wykonanie czegokolwiek. Tylko wykonał Pan przy Urzędzie MiG. parking i już kilka razy był poprawiany i wczoraj przed sesją też był poprawiany, bo też się zapada. Z jakiego materiału Pan to wykonał - proszę Pana nie ma ludzi nieomylnych poprawiał Pan kolejny raz parking, a niby miało być tak dobrze zrobione.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Teraz ja Panu odpowiem - wie Pan na czym polega ten problem? Gmina nic do tego nie dołożyła tylko pracownik wykonał jeden telefon, że pod wpływem intensywnych opadów deszczu nastąpiło zagłębienie parkingu i na drugi dzień przyjechała firma i dokonała naprawy - Wie pan na czym? na okresie gwarancji i gmina nie ma nic z tym wspólnego. Pracownicy firmy, która wygrała przetarg na parking poprawiali trzykrotnie, żeby go ułożyć tak jak się należy i pracownicy przyjechali żeby go naprawić. Na tym polega rzetelność wykonywania pracy. Jeżeli byłaby gwarancja na halę to byśmy nie rozmawiali o tym teraz i Pan dobrze o tym wie i proszę teraz nie zakłamywać rzeczywistości.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Może Pani Skarbnik by jeszcze raz wyjaśniła sprawę tego kredytu Panu Suchockiemu i byśmy zamknęli ten temat.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo tak jak już omawiając uchwałę zmieniającą budżet wspomniałam - ustaliliśmy między dochodami, a wydatkami deficyt na poziomie 5.164.916,00 zł. Kwota 164.916 ,00 zł są to środki, które mamy w budżecie na rachunku bieżącym. Natomiast 5 mln. złotych o których mówi Pan radny i mamy je zapisane w budżecie będą składały się z zaciągniętej pożyczki w kwocie 885.000,00zł. Zaciągniemy tę pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na modernizację hali na części dotyczące termomodernizacji tego obiektu. Natomiast pozostała kwota 4.115.000,00 zł jest to kredyt, który podzielimy na dwie transze. Uległa zmianie ustawa zamówień publicznych, która dopuszcza dzielenie zamówień na usługę jaką jest kredyt długoterminowy. Pierwszą transzę, którą byśmy zaciągnęli to kwota 2.815.000,00zł. Przetarg spróbujemy ogłosić w miesiącu sierpniu z tym, że tę kwotę również podzielimy na mniejsze kwoty po prostu będziemy zaciągać transzę w miarę potrzeb. Natomiast kwota 1.300.00,00 zł tutaj z zaciągnięciem tej transzy poczekamy na późniejszy termin prawdopodobnie październik - listopad gdy do tego momentu nie otrzymamy dotacji lub po prostu będziemy wiedzieli, że ta dotacja chociaż jest przyznana na papierze, ale fizycznie w danym roku może nie wpłynąć, bo też jest taka możliwość. Dlatego myślę, że tutaj Pan Burmistrz na pewno to potwierdzi, żeby Państwo Radni byli spokojni jeżeli nie będzie takiej potrzeby to cała kwota 4.115.000,00 zł nie będzie zaciągnięta. Natomiast kwota 885.000,00 na pewno z tej pożyczki skorzystamy, gdyż jest to kwota zaciągana bez przetargu na warunkach preferencyjnych, a poza tym jest możliwość umorzenia 30% i jest to kwota 265.500,00 zł.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pani Skarbnik kiedyś Pani była bardziej ostrożna z pieniążkami, dzisiaj widzę, że mniej, ale to nie satysfakcjonuje mnie Pani Skarbnik, że można było zrobić spotkanie bo i tak się często spotykamy np. połowę tej kwoty i później drugi raz przegłosować. Panie Burmistrzu ten parking gdyby był dobrze wykonany to firma nie musiałaby poprawiać - to po pierwsze, a po drugie przeciekanie dachu to przecież Pan doskonale wie, że tak samo było w ubiegłym roku. Było przeznaczone na dach 200.000,00 zł i zdjęliśmy i nagle jak poprzednia dyrektorka i dyrektor przestali być dyrektorami to nagle i dachu nie trzeba było remontować i pieniądze zdjęliśmy. Sala komputerowa została wyremontowana i jakoś można było Także ja do końca nie wierzę, bo gdyby tak przeciekał ten dach to trzeba byłoby zrobić, a nie zdjąć 200 tyś zł Panie Burmistrzu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Muszę tu się wtrącić Panie Radny - ten dach został zabezpieczony, że nie przecieka.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Rozumiem Panie Przewodniczący, że ta firma która po raz trzeci została wyłoniona w przetargu to jest firma z Torunia i to jest Pana środowisko więc mam nadzieję, że Pan zaciągnie o tej firmie opinie, referencje i mam nadzieję, że troszkę informacji Pan uzyska - czy ta firma jest troszkę starsza, czy jest od niedawna na rynku, czy ona coś remontowała, czy budowała, bo to nie jest 100 czy 200 tysięcy tylko to są miliony i byłoby dobrze przed podpisaniem umowy ich pracę prześledzić.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Mała poprawka do wypowiedzi - ta firma została po raz pierwszy wgrała przetarg.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Tak zgadzam się po raz pierwszy, ale w trzecim przetargu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Zgadzam się z Pana wypowiedzią, że firma, która startuje musi spełnić pewne warunki przetargowe, które musiała spełnić i w tej chwili Pan Jaworski (pracownik UMiG.) śledzi wszystkie dokumenty i może odpowiedziałby na te pytanie.

Pracownik Pan Krzysztof Jaworski

Chciałbym przede wszystkim jedną rzecz sprostować, firma która będzie wykonawcą tego obiektu nie została jeszcze wybrana. Nie możemy wybrać firmy, wykonawcy do momentu jeżeli nie mamy zabezpieczonych odpowiednich środków w budżecie. Po zabezpieczeniu tych środków przystąpimy do prac związanych ze zbieraniem dodatkowych materiałów, gdyż teraz już nie jest tak jak wcześniej, że firmy składały wszystkie dokumenty wraz z przetargiem. Obecnie są składane wyłącznie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczenia z postępowania. Oferta firmy, która jest najkorzystniejsza jest poddawana naszym badaniom i to wszystko ma w tej chwili miejsce i to jeszcze wszystko przez kilka najbliższych dni będzie kontynuowane po dzisiejszej sesji Także dopiero wówczas będziemy mogli jeśli będziemy mieli zgromadzony komplet dokumentów mówić, że możemy wybrać konkretną firmę. Na dzień dzisiejszy nie możemy mówić, że jest już wybrana firma.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Chciałam jeszcze powiedzieć Państwu Radnym i Panu Suchockiemu, że nadal jestem ostrożna z zaciąganiem kredytów i wydatkowaniem środków. Świadczy o tym właśnie podział 4.115.000,00zł. z czego 2.815.000,00 zł są to środki, które będą nam potrzebne zarówno na inwestycje, dotacje modernizacji hali jak i innych inwestycji. Natomiast 1.300.000,00 zł ta kwota składa się z dwóch kwot 900.000,00 zł czyli jest to dotacja, którą prawdopodobnie otrzymamy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast 400.000,00 zł jest to kwota, którą prawdopodobnie również otrzymamy na remont remizy w Żuchowie i tutaj chciałam Panu powiedzieć, że jeżeli te środki otrzymamy w formie dotacji wówczas nie będziemy zaciągać kredytów i wprowadzać ich po stronie przychodów. Środki w formie dotacji są dochodami i nie będą musiały być wprowadzone po stronie przychodów. Powtarzam taki podział zadłużenia przedyskutowaliśmy z Panem Burmistrzem i powtarzam jeszcze raz nie chcemy zbędnie zadłużać gminy. W przyszłym roku będziemy mogli znowu inwestować i pozyskiwać środki z perspektywy 2014-2020.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pragnę poinformować, że przez 2 lata spłaciliśmy 3.500.000,00 zł. kredytu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

3.500.000,00 zł spłaciliśmy, a już mamy prognozę 10.700.000,00 zł Panie Burmistrzu, także to co spłaciliśmy to szybko przegoniliśmy, ale mniejsza o to. Ja nie mówię, że Pan zaciągnął kredyt tylko to są prognozy na 10.700.000,00 zł na 2017 rok. Ja tylko na dokumentacji się opieram na niczym innym. Na koniec powiem jedno zdanie i już zakończę z tą halą, że jeśli faktycznie mamy za 3.200.000,00 zł za pożyczone pieniądze robić to trzeba było prędzej rozpocząć i dzieci od wakacji by ćwiczyły. Dziękuję bardzo.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Może tylko powiem jedną rzecz, że faktycznie na stronie 5 przy uchwale Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy kwotę planowaną na 10.701.099,00 zł, ale w tej chwili realia ustawy finansów publicznych się tak zmieniły, że nie jest istotny wskaźnik kwoty tylko wskaźnik indywidualnego zadłużenia i tutaj Pan sobie otworzy na stronę 7 i popatrzy na obydwa wskaźniki w 2017 roku planowany on jest na 3,46%, a możemy mieć nawet 6,11%, czyli widzi Pan, że jednak ostrożnie do tego zadłużenia podchodzimy. Następnie 2018 rok mamy 3,99% a możemy mieć 5,03%, w 2019 roku mamy 4,73% planowane, a możemy mieć 5,78%, czyli reasumując spełniony zostaje indywidualny wskaźnik zadłużenia przez nas określony i wszystko mamy tutaj pod kontrolą. Dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pani Skarbnik owszem, ale ja już jako prezes iks lat zawsze to są dla mnie dokumenty najważniejsze i to co mam w dokumentach to o tym dyskutuję a może będzie, a może nie będzie to wie Pani to można dzieciom bajki na dobranoc opowiadać. Natomiast my mamy dokumentację i mamy na 2017 rok 10.700.000,00 zł i dzisiaj nad tymi dokumentami głosuje i tylko odpowiadam za te dokumenty, a co będzie za iks lat to mnie nie interesuje.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Tak, ale ja te wskaźniki też Panu przytoczyłam z tych dokumentów, które Państwu dostarczyliśmy, uchwała o Wieloletniej Prognozie Finansowej strona 5 i strona 7 i tutaj Państwo Radni mogą sobie sprawdzić czy te kwoty o których ja tutaj przed chwilą mówiłam się zgadzają.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXV/224/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2017. – druk nr 1 (w załączeniu, która została przyjęta)

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 12 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

- przeciw głosował 1radny,

-wstrzymało się od głosu 0 radnych

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2 (w załączeniu )

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Do projektu uchwały odniósł się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja tylko dodam, że tą uchwałę już omawialiśmy przy pierwszej uchwale.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu Uchwała nr XXXV/225/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2017–2030 – druk nr 2 (w załączeniu, która została przyjęta)

Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 12 radnych

- za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych,

- przeciw głosował 1radny,

-wstrzymało się od głosu 0 radnych

Pkt 4

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – druk nr 3 (w załączeniu )

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Rafał Gołębiewski.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Pan Rafał Gołębiewski omawiał dokładnie projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 11 lipca br. i mam pytanieczy ma przedstawiać projekty uchwał, czy tylko może odczytać uzasadnienie?

Wszyscy Radni jednogłośnie wyrazili zgodę, ażeby przedstawić uzasadnienie do projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXV/226/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, a Województwem Kujawsko-Pomorskim w celu realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – druk nr 3(w załączeniu)

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”.

Pkt 5

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projekty pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e Administracji” – druk nr 4 (w załączeniu )

Uzasadnienie projekt uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Rafał Gołębiewski.

Następnie nadmienił ja dodam tylko jedno zdanie te dwie uchwały to są dwa różne projekty, ale one ze sobą się zazębiają ponieważ jeżeli uda nam się zrealizować projekt, który jest wymieniony w druku nr 4 dzisiejszego porządku to mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy będą mogli realizować zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Skępe mówiąc tak dosłownie – będą mogli sprawdzić swoje zobowiązania podatkowe, opłaty za śmieci, za wodę, ale także zrealizować elektroniczny bez przychodzenia do Urzędu. Dziękuję.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk odczytał treść projektu

Uchwała nr XXXV/227/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 lipca 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Skępe do projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e Administracji” – druk nr 4 (w załączeniu )

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie – głosowało 12 radnych „za”,

Pkt.6

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mam pytanie do Pana Burmistrza – czy pieniądze na nowe wydanie gazety „Kurier Skępski” pochodzą z oszczędności na transporcie dla osób niepełnosprawnych?

(śmiech na sali)

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Do czego zmierzam są ładne kolorowe zdjęcia, papier kredowy, wszystko jest dobrze – te pieniądze właśnie powinny być przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, a Pan „jednym pociągnięciem” po prostu to auto im zabrał i w to miejsce powstała gazetka „Kurier Skępski”. Czy taką gazetkę byśmy chcieli? Ja nawet nie wiedziałem o takiej gazetce tylko na ulicy się dowiedziałem, że jest taka gazetka.

(gwar na sali posiedzeń)

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ubolewam nad tym, że akurat Pan zabrał auto gdzie człowiek jest przykuty do łóżka, a drugi niedaleko ulicy Kościelnej nie mógł dojechać do ośrodka, a musiał być dotransportowany do ośrodka. Ja uważam, że te pieniądze mogłyby być lepiej wykorzystane dla takich osób żeby czuły się bezpieczne i potrzebne tutaj w naszej gminie zamiast tej gazetki. Tym bardziej mam pytanie do Pana Webera - Pan zamknął „Nasze Skępe”, a teraz myślę, że się wypowie na ten temat dlaczego do promocji naszej władzy „Kurier Skępski” został powołany, bo pamiętam, że na wniosek Pana została gazetka „Nasze Skępe” zamknięta.

Odp. Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja Panu odpowiem na pierwszą część pytania tu nikt nie zabierał osobom niepełnosprawnym samochodu i to Pan dobrze o tym wie. Skończyła się umowa i Pan też wie dobrze o tym, że są gminy, które nie dowożą w ogóle osób niepełnosprawnych i u nas może też dojść do takiej sytuacji, że w ogóle nie będzie możliwości dowożenia. Muszę uczciwie powiedzieć, że od 1 września br. nie wiem czy będziemy mieli czym dowozić, bo mamy zobowiązania wobec uczniów, których musimy dowozić. Niech Pan nie manipuluje opinią publiczną, że Wojciechowski zrobił coś takiego.

„Kurier Skępski” powstał tak naprawdę na prośbę mieszkańców z którymi rozmawialiśmy. Po prostu mieszkańcy chcieli rzetelnej informacji co się dzieje na terenie Miasta i Gminy Skępe i tak z niektórymi radnymi rozmawialiśmy i postanowiliśmy, bo mówi się ciągle, że zadłuża się gminę, że nic się nie robi itp. Z drugiej strony zauważyliśmy, że mamy tyle zdolnych dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach i trzeba te dzieci szerszemu społeczeństwu, opinii publicznej pokazać. Nam chodzi o promocje i rzetelne informowanie i przekazywanie rzetelnej informacji naszym mieszkańcom. Owszem mamy pewne informacje na stronie internetowej bardzo dobrze prowadzonej, ale do końca to nie wystarcza. Wydajemy gazetkę „Kurier Skępski” we własnym zakresie i oczywiście pierwszy numer gazetki jest rozbudowany, a następne będą objętościowo szczuplejsze i zdecydowanie tańsze – takie jest zapotrzebowanie opinii publicznej i społeczeństwa to jest odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy do mnie przychodzą. Pan ma może inną opinię na ten temat, a ja mam taką, bo mieszkańcy są zarzucani stekiem kłamstw, niedomówień, pewnych zdezorientowania opinii publicznej. Ja rozumnie jeżeli coś pojawia się rzetelnie to może dla kogoś wzbudzić rozgoryczenie i może się nie podobać.

Radny Pan Mieczysław Weber

Chciałbym się odnieść do wypowiedzi Pana Suchockiego odnośnie tej gazetki „Nasze Skępe”. Zgadam się to na mój wniosek ta gazetka została zamknięta, bo takie poparcie wśród radnych mój wniosek znalazł i tak zdecydowaliśmy. Jeżeli chodzi o „Nasze Skępe” to ta gazetka nie spełniała naprawdę takiej roli żeby na przykład promowała naszą Gminę, nasze Skępe, bo wiadomo np. fotografował Kowalski i na zdjęciu był Kowalski i wiele podobnych spraw i sytuacji. Dlatego byłem za tym żeby tą gazetkę wstrzymać.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Panie Burmistrzu ja w sprawie ulicy Klonowej, bo ja rozumiem, że koncepcja dokończenia tej ulicy jest i na poprzedniej sesji Pan Przewodniczący mówił, że jest już ogłoszony przetarg, ale ja go nie widzę. Pytam dlatego żeby nie przedłużać po prostu tego, żeby ta budowa została zakończona.

Odp. Burmistrz

Robimy ulicę Kościelną, a po remoncie ulicy Kościelnej będziemy robić ulicę Klonową tzn. chodnik.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Słyszę o sprawiedliwym traktowaniu i pisaniu - ja Panu powiem ta gazetka, która była czarno- biała na pewno była tańsza niż ta kolorowa, ale jeśli Pan jest taki uczciwy to powinien Pan poinformować na bieżąco, że otrzymał Pan z Urzędu Marszałkowskiego podziękowanie w postaci certyfikatu za pozyskanie środków 2007 – 2014 i powiedzieć, że Ci radni z poprzedniej kadencji i poprzedni Burmistrz Gatyński potrafił pozyskiwać środki by mieszkańcy wiedzieli, że w tamtych latach były pozyskiwane środki i otrzymaliśmy podziękowanie za to.

Odp. Burmistrz

Pan mało rzetelnie to śledził, bo wszyscy samorządowcy otrzymali podziękowania bez względu na to czy się włodarz zmienił, czy nie zmienił. Wszyscy zostali poproszeni do Urzędu Marszałkowskiego, bo taka była procedura tego spotkania i wszyscy otrzymali podziękowania. Ja oczywiście podziękowałem za pracę samorządu skępskiego w tych latach i tak zostało zapisane i to nie jest tak, że ja powiedziałem, że to Piotr Wojciechowski i Pan nigdzie takiej informacji nie otrzymał.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja nigdzie nie znalazłem takiej informacji, gdzie Pan odpisywał nawet drobnym maczkiem, że to było za lata 2007 – 2014.

Odp. Burmistrz

Jest taka informacja na stronie Miasta i Gminy Skępe.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Panie Radny mamy tą informacje zamieszczoną na stronie, ale źródłem tej informacji jest Urząd Marszałkowski i my nie zamieszczamy dodatkowych informacji przy tym artykule.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja jako radny dziękuję byłemu Burmistrzowi i wszystkim Radnym tamtej kadencji, że potrafili pozyskiwać środki unijne.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Apropo Panie Radny Suchocki tej poprzedniej kadencji Pani Skarbnik wielokrotnie tu podkreślała, że od 2013 roku zmieniła się ustawa o finansach publicznych, który wyraźnie mówi – po prostu zmieniły się warunki prawno-finansowe w jakich działają gminy i tego nie da się porównać. W tej chwili od 2013 czy 2014 mamy indywidualne wskaźniki i Gmina zadłużyć się nie może, żeby nie przekroczyć tego wskaźnika, a w tamtych czasach tego wskaźnika nie było, był inny wskaźnik do 60% dochodów i były dużo większe możliwości dla gmin w pozyskaniu środków i realizowaniu inwestycji – po prostu tego porównać się nie da.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze chciałbym na jedną bardzo istotną rzecz zwrócić uwagę –kiedy rozpoczynaliśmy prace (obecna rada tj. VII-kadencja) to budżet wzrósł prawie o 10 mln. to też o czymś świadczy, pomijając 500+ i to też jest inny wskaźnik, inne odniesienie do indywidualnego nas traktowania. To co powiedział Radny Janusz (Kozłowski) rzeczywiście indywidualne traktowanie samorządu i dyskusje nad tym trwają od bardzo dawna, bo to jest „nałożenie pewnego kagańca” przepraszam za określenie na samorządy, które ograniczają pewne możliwości działania i funkcjonowania – to zamazuje obraz rzeczywistości i nie ma punktów podobnych i odniesień, a to nie znaczy że my nie pozyskujemy środków.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale za tamte lata otrzymał Pan certyfikat.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

I ja tego nie ukrywam.

Mieszkańcy mnie pytają, bo ja na ostatniej sesji przy składaniu sprawozdania powiedziałem, że wpłynął akt oskarżenia – rzeczywiście ten akt oskarżenia wpłynął, bo przychodziło z prokuratury, że prowadzone jest dochodzenie, a teraz jest konkretny akt oskarżenia, proszę Panie Mecenasie by Pan na ten temat wyjaśnił.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa jeśli chodzi o remonty to prowadzone są tak jak by policzyć dokładnie to były prowadzone trzy postępowania przez prokuraturę. W tej chwili prowadzone są dwa postępowania przy czym jedno postępowanie przygotowawcze zostało zakończone z wniesieniem aktu oskarżenia. Jeżeli chodzi o samo zawiadomienie gminy z jakiego tytułu był ten akt oskarżenia to tylko była informacja dot. jakich przestępstw zostały postawione zarzuty i z jakiego artykułu. Proszę Państwa te dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które zostały złożone przez gminę dot. remontu – jeden remontu dachu szkoły, a drugi remontu hali. W jednym i drugim przypadku te podejrzenia co do zakresu przestępstw obejmują podobne sprawy, podobne zdarzenia, które Pan Burmistrz zaznaczył między innymi chodzi o niedopełnienie obowiązków, czy przekroczenie uprawnień również artykuł dot. oszustwa, czy też fałszowania dokumentów więc w jednym i drugim przypadku te postępowania były prowadzone w tym akurat dotyczącym i tutaj właśnie należy się sprostowanie ponieważ byłem w Sądzie Rejonowym w Lipnie gdzie są akta sprawy, gdzie został wniesiony akt oskarżenia zapoznałem się z całością tych akt. Również z aktem oskarżenia dot. remontu dachu szkoły w części gimnazjalnej także w tym zakresie są postawione akty oskarżenia. Jeżeli chodzi o tą halę to co Państwo dzisiaj mówili – wyłączenie hali z użytkowania, a jednocześnie wnioski ekspertyz, które były przygotowane są bardzo mocne i niepokojące co do całego procesu inwestycyjnego jak również do nadzoru, a także procesu dot. wyłonienia doradców W tym zakresie obowiązkiem było również przypatrzenie się i oddanie sprawy odpowiednim organom. Proszę Państwa jeżeli chodzi o ekspertyzę, która mówi o tym że pewnych rzeczy np. nie ma, albo pewne rzeczy są niższej jakości, a dokumenty świadczą o czymś innym to są sytuacje, które jak ktoś poświadcza nieprawdę, jak ktoś niedopełnia jakiś obowiązków to zadaniem prokuratury jest wskazanie kto w tej sytuacji doprowadził do tego, że trzeba przeprowadzić ten remont w tak rozległym zakresie w jakim w tej chwili jest przeprowadzany. Rzeczywiście kwota jest znaczna, ale to wynika właśnie z zakresu tych uszkodzeń, które wynikają albo ze złej jakości pracy, albo ze złej jakości materiałów, albo po prostu z braku materiałów, które powinny zostać użyte do wybudowania tej hali. Oczywiście cały etap poprzedzający po odbiorze również prokuratura skontroluje w jaki sposób ta sprawa wyszła dopiero w późniejszym okresie czasu. Dlaczego rozmawiamy w tej chwili o hali, która jak Państwo wiedzą pewne wady okazały się już wcześniej. Co do tego jeszcze tego nie możemy stwierdzić, że to postępowanie jest zamknięte, bo został wniesiony akt oskarżenia, który dot. części gimnazjalnej dachu.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo ja akurat byłem przy tym incydencie jak ta osoba zakupiła gazetę
i przeczytała i jak była roztrzęsiona ta osoba. Mówiła – w życiu nie budowałam dlaczego mnie tak oskarżają i się pytała czy było na sesji o tym mówione – odpowiedziałem, że nie było.

Burmistrz

Ja nie wskazałem nazwiska, więc dlaczego Pan mówi o jakiejś roztrzęsionej osobie?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja nie mówiłem do Pana tylko to w tygodniku było napisane.

Burmistrz

Tygodnik na pewno napisał to co ja mówiłem na sesji. Faktycznie był akt oskarżenia, który nie precyzował czego on dotyczy. Dlatego poprosiłem Pana mecenasa żeby jednoznacznie pewne kwestie wyjaśnił. Co do pewnych rzeczy o których mówił Pan Mecenas to bym proponował naprawdę nie dyskutować.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Nie wchodźmy sobie w słowa. Kto z państwa mieszkańców, sołtysów, kierowników jednostek chce zabrać głos?

Pan Andrzej Gatyński

Ja cieszę się, że nie ma mediów, bo tak to znowu bym został oskarżony, że specjalnie przyjechałem, bo jest telewizja, czy kamera Przyjechałem dlatego, że są takie sprawy zresztą ja się nazywam Gatyński, a nie Pani Prezydent Warszawy, która unika i chowa głowę w piasek. O co mi chodzi o tej hali już nie będę mówił bo wiele razy już mówiłem. Myślę, że do tego trzeba podejść spokojnie, podjęliście Państwo decyzję, że hala praktycznie będzie od nowa remontowana ja w dalszym ciągu podtrzymuje to, że mogła być wyremontowana w inny sposób, za mniejsze pieniądze, a w te miejsce można budować drogi, wodociągi, przydomowe oczyszczalnie ścieków. Macie takie prawo, jest nowa władza i każdy ma prawo rządzić tak jak uważa i taką decyzję podjęliście. Natomiast sprowadza mnie to co Pan Burmistrz często podkreśla, że Pan Suchocki Radny sieje populizm, mówi Pan o rzetelności i to mnie właśnie sprowadza. Przeczytałem
w gazecie i dobrze, że dzisiaj ta sprawa została sprostowana, bo wynikło, że to ja zostałem aresztowany i właśnie dobrze, że tu radca prawny wyjaśnił, bo albo nie mówić w ogóle, albo rzetelnie jak to Pan Burmistrz podkreśla – mówić całą prawdę, bo inaczej rodzą się plotki, a tak jest w naszym społeczeństwie, że plotki i sensacje najlepiej do ludzi dochodzą, a reszta jest nieważna. Jak już ukazał się artykuł i oskarżają kogoś o budowę hali no to już wiadomo i to nie jest winny redaktor tej gazety tylko ktoś kto tą informację podał i zostało wyjaśnione. Druga sprawa podobna dot. drugiego artykułu, który się ukazał i ja będę prosił Pana o wydanych pieniądzach na imprezy, bo nie wiem skąd Pan te dane wziął.

Burmistrz

Z urzędu.

Pan Andrzej Gatyński

Ja proszę, żeby zamieścić sprostowanie do gazety. Ja tylko dodam, że chyba w 2014 roku było wydanych 28 tyś., a w następnym roku 2015 było 300% więcej - 80 tyś. Od razu mówię nie mam pretensji, że Pan dużo wydaje, bo ja zawsze byłem za tym, żeby tych imprez było jak najwięcej tylko chodzi o rzetelność i prosiłbym o sprostowanie, bo wiem, że ani Pan Radny Kozłowski, ani Pan Weber, ani Pan Targański, ani Pan Szewczyk tego nie sprostują. Ja bym chciał wydać 80tyś zł, ale nie pozwolili by mi Radni. Kolejna sprawa, która też mnie sprowadziła na dzisiejsze posiedzenie, to jest wydanie gazetki, bo że jest gazetka to bardzo dobrze i cieszy mnie, że jest wydrukowana na takim pięknym papierze, naprawdę jestem zadowolony, że wróciła ta gazetka, ale żeby znów nie było populizmu. W informacji z wykonania budżetu, którą Pan podpisał - budowa dróg, a powinno pisać projekt, a nie budowa, bo to jest różnica. Także, żeby nie było za rok, że Pan likwiduje gazetkę, bo jest populizm. Proszę rzetelnie podawać informację, żebyście nie popełniali moich błędów. Na koniec to co się przed chwilą dowiedziałem i cieszy mnie to, że ta koncepcja, którą ja wprowadzałem w tamtej kadencji została na wniosek Pana Przewodniczącego zlikwidowana tzn. ja miałem przyjemność kierować tym zespołem. Napisane 3 wnioski na modernizację świetlicy w Wólce, w Łąkiem i bodajże w Józefkowie. Dwie zostały wycofane na wniosek Pana Szewczyka, ze względu na to, że zaproponował, żeby było robione we własnym zakresie. Ja zawsze twierdziłem, że nie ma sensu robić tych świetlic we własnym zakresie, bo to są zbyt duże koszty. Ja zacząłem pod koniec swojej kadencji Łąkie i patrzcie jeszcze robicie to Łąkie. Cieszę się, że Żuchowo będzie robione tak jak powinno – starajcie się o środki i to jest dobra metoda. Dziękuję

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję za wypowiedź i mam takie pytanie do Pana Andrzeja, że przecież wiedział dokładnie od kiedy już wałkujemy temat hali sportowej. Jeżeli ja tu słyszę, że ma inną koncepcję, że taniej by to zrobił itd. przecież drzwi do ludzi, którzy zajmują się tym są zawsze otwarte i bardzo miło, by było, jeżeli faktycznie byłoby z korzyścią dla gminy. Jednak mówienie, że ja bym to zrobił taniej czy drożej to jest najłatwiej, najprościej. Następna sprawa, że robiliśmy to w systemie gospodarczym – jak byśmy nie robili tego wszystkiego w systemie gospodarczym to nie byłoby świetlicy, w Kukowie, Łąkiem, bo zaczym by te wszystkie dokumenty zostałyby skompletowane i jeszcze patrzymy na koszty, a dzięki, że tak zostało zrobione to zadanie zostało zrealizowane.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jeszcze w tej samej sprawie tzn. Andrzeju zwróć uwagę na to, że sposobem gospodarczym robiliśmy też świetlicę gdzie remont kosztował 100 tyś. Natomiast Wólka i ewentualne Żuchowo, czy Wioska i tutaj już raczej nie ma mowy wykonanie tego swoimi pracownikami, bo to przekracza po prostu możliwości naszych pracowników i dlatego tutaj moja taka uwaga.

Pan Andrzej Gatyński

Przecież ja o tym mówię podpisaliśmy z Panią Skarbnik w Urzędzie Marszałkowskim na dotację po 300.000,00 zł na świetlicę w Łąkiem i Józefkowie i zostało to wycofane na wniosek Radnych, żeby to robić systemem gospodarczym. Ja powtarzam te małe świetlicę tylko i wyłącznie naszym sposobem, a teraz żebyście policzyli rzeczywiste koszty dojazdu ekip naszych budowlańców do Łąkiego i z powrotem przez 4 lata to na pewno by się nie opłacało. Natomiast jeśli chodzi o tą halę to ja tylko nie chcę tego tematu rozwijać, bo emocje tu są niepotrzebne, bo to trzeba jak najszybciej zrobić. Ja tylko uważałem, że skoro były tak różne ekspertyzy to nie wiem czy nie lepiej by było rozważyć kolejną ekspertyzę, żeby to można było jakoś w inny sposób wykonać, a nie po prostu burzyć wszystko, ale ja mówię - ja się na tym nie znam. Teraz mi się to przypomniało nie do końca zgadzam się z Panem Burmistrzem, bo ta podłoga, która jest w tej chwili ona spełnia warunki na dzień dzisiejszy jest dopuszczona, bo tak się kiedyś robiło, a gdybyśmy dzisiaj budowali hale, to już takich podłóg nie ma. Tak samo jak z tymi oknami inne były 20 lat temu i inne są teraz ja już nie chcę tego dalej rozwijać. Ta podłoga oczywiście nie jest doskonała w sensie takim, że nie ma tego rusztu, ale nie stać nas było

Radny Pan Janusz Kozłowski

Tylko jedna uwaga co do tej posadzki – ona po prostu w tej chwili pęka na całej długości i już, w żaden sposób nie nadaje się do niczego tylko do wymiany i nie potrzeba tu żadnych dodatkowych ekspertyz przeprowadzać.

Burmistrz

Powiem jedną rzecz odpowiadając Andrzejowi – powiedziałeś, że tu nie są potrzebne emocje itp. ale tak naprawdę to od dłuższego czasu te emocje tutaj podsycasz też sam, bo mówienie o pewnych koncepcjach, bo ja powie tak żeby dotrzymane zostały pewne sprawy, o których myślę że Pani Dyrektor informowała, że przecieka dach, że nie ma odwodnienia ta hala, że są inne rzeczy. Jeżeli to by było na bieżąco robione to wtedy byśmy pewnie nie dyskutowali o tym co mamy w tej chwili. To taka jest rzeczywistość i dobrze, że pan Krzysztof dzisiaj dał przykład parkingu. Rzeczywiście ktoś parking nie tyle może źle zrobił, bo nawet nie pękła podbudowa, tylko deszcz wypłukał przejście, bo były tak intensywne opady deszczu, ale o czym to świadczy, że na 7 lat jest gwarancja na ten parking. Przyjeżdża firma i go w każdej sytuacji naprawia, a tam o takich rzeczach mowy nie było przy takiej poważnej inwestycji przy takim dużym obiekcie. To, że zakres prac jest taki, a nie inny – przecież to jest dokładnie wypisane co należy w tej hali zrobić. Ja już naprawdę nie będę wracał, bo nikt na pewno nie chciałbym wydawać pieniędzy niepotrzebnie tylko chodzi o to żeby to wykonać w sposób rzetelny zapewniający bezpieczeństwo funkcjonowania i bezpieczeństwo ćwiczenia dzieciom i młodzieży Miasta i Gminy Skępe. Te pieniądze można było również dobrze przeznaczyć na zupełnie inne cele i naprawdę już nie dyskutujmy nad tym, bo nie ma co się tu tłumaczyć i krytykować – jak tak do końca też się ma sporo za kołnierzem. A wracając do imprez, które się odbywają na terenie ja powiedziałem na ostatniej sesji
i dotrzymam tego słowa – przedstawimy imprezy i pokażemy jakie się odbywały, jakie były pieniądze wydatkowane i jakie się odbywają w tej chwili i jaki jest zakres oferty kulturalnej dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Mówienie, że ta posadzka była na tamte warunki to wie Pan może Pan tak twierdzić kolego Andrzeju, ale mamy wykładowcę z Wojskowej Akademii Technicznej i Pana syn też tam studiował. Proszę się zapytać ile lat temu była budowana tam hala sportowa z jaką podłogą i wtedy będziemy wiedzieć. Po prostu przyznajmy się uczciwie takie środki były na tą hale i taki wykonawca był i tak ją zrealizowano – dokładnie chyba tak było. A więc, żeby jeszcze była ta podłoga zrobiona prawidłowo – ten beton. Mogę podać przykład – kopnięcie piłką w bramkę, bramka wyleciała z betonu i dzisiaj nie opowiadajmy sobie i ja naprawdę mam taką prośbę do ludzi, którzy są fachowcami od tego, że jeżeli ktoś zwraca się do nich – kochani budowlańcy mówcie prawdę na temat w jaki sposób są wykonywane podłogi. Oby tylko nie robić tu zamętu.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Szanowny Burmistrzu, Szanowni Radni – chciałabym się odnieść do budowanej świetlicy – remiza w Józefkowie. Była remontowana za mniejsze pieniądze, ale na dachu pozostał azbest, ogrodzenie zostało te, które było, a teren wokół remizy zagospodarowali w sumie mieszkańcy w czynie społecznym i w czynie społecznym strażacy włożyli tam mnóstwo swojej pracy i dzięki temu to tak wygląda. Uważam, że nakładów finansowych będzie jeszcze sporo, bo jeszcze nie jest zrobiona elewacja oczywiście póki co mieszkańcy czekają, ale z drugiej strony oni wszyscy współpracują. Między innymi współpracują kobiety, strażacy i wszystkie ekipy, bo tam wspólnymi siłami o ten obiekt dbają, ale to nie jest tak do końca, że tam już jest zakończona ta inwestycja. Tam jeszcze potrzeba będzie sporych nakładów z tym, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że na obecną chwilę po prostu Miasto i Gmina Skępe ma inne wydatki i robimy to co jest sprawą najważniejszą. Odnośnie drugiej wypowiedzi, że te dwie ekspertyzy były tak różne one dotyczyły dwóch różnych rzeczy nie jednej tylko dwóch różnych rzeczy. Dziękuję bardzo.

Dyrektor MZS Pani Ewa Jastrzębska

Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Zaproszeni Goście – ja krótko chciałam się odnieść do wypowiedzi Pana Suchockiego dotyczące tego, że kiedy zostałam dyrektorem to dachy przeciekały, za chwilę już nie ciekły więc zapraszam Pana do szkoły. Tak nie może być, że tak Pan po prostu bzdury opowiada. Ja to nazwę po imieniu, bo po prostu słuchać tego nie możemy ja myślę, że będę wyrazicielem całej tutaj publiczności, która tutaj siedzi oraz co najmniej części Radnych. Jeżeli ja się na czymś nie znam, w ogóle to się na ten temat nie wypowiadam. Nigdy nie wypowiadałam się na temat pracy fizyka, matematyka, polonisty, ponieważ jestem tylko specjalistą od edukacji wczesnoszkolnej – podobno nawet niezłym i tylko na ten temat bym się wypowiadała. Natomiast wracając do szkoły ja mam znowu zalane sale po tym wspaniale zrobionym dachu, fakt, że wystąpiłam do firmy ubezpieczeniowej i dostałam pieniądze z ubezpieczenia na remont. Cały czas spieram się z firmą, która została wyłoniona - tak czy inaczej myślę, że to prędzej czy później się rozstrzygnie. Natomiast mam znowu zalane sale i zastanawiam się czy malować, bo mam znowu zalany hol szkolny w gimnazjum i nie wspomnę już o dachu na szkole podstawowej, bo też mam zalane po deszczach sale, w tamtym roku były malowane, w tym roku już są zalane. Dlatego nie występowałam o remonty, ponieważ najważniejszą rzeczą była i jest oczywiście hala. Ja wiem, że ograniczone są możliwości finansowe Gminy i ja nie mogę wystąpić w jednym roku o to, żeby była remontowana hala i jeden dach zrobiony cały, który był robiony w 2014 roku i drugi dach na szkole podstawowej zrobiony po prostu w sposób karygodny powiem to wprost. Jest zrobiona ekspertyza i wszystkie dokumenty są w szkole i jest wyraźnie powiedziane w tej ekspertyzie, że tak źle zrobionej elewacji szkoły oraz tak źle zrobionego dachu to ten ekspert nie widział, a to jest ekspert z dużym doświadczeniem, długim stażem pracy. Więc ja Pana zapraszam i powiem Panu tak borykamy się z czymś, a ja bym bardzo chętnie kupowała tablice interaktywne do szkoły ja bym kupowała pomoce dydaktyczne itp., bo musimy iść z duchem czasu, bo tego dzieci teraz wymagają. Kiedyś usłyszałam to od obecnego na dzisiejszej sesji Pana Andrzeja byłego Burmistrza, że najlepszemu nauczycielowi wystarczyłaby tablica i kreda z czym ja absolutnie się nie zgadzam, bo dzisiejsze dzieci wymagają niestety więcej. Jeżeli mam coś robić to musimy mieć na to pieniądze, nie możemy ruszyć z miejsca ponieważ cały czas się cofamy – ja mam takie wrażenie. Wie Pan ja Pana zapraszam, żeby Pan zobaczył jak były remontowane podłogi w tej szkole w klasach są cztery warstwy wykładzin - Pan rozumie co to znaczy? wykładzina kładziona na wykładzinie. Ja to powiem głośno proszę Państwa to jest po prostu karygodne. Pod spodem są płytki PCV, a pod tym jest jeszcze oczywiście drewno. Proszę przyjść zobaczyć ja nie kłamię, ponieważ się z tym zmagam przez kolejne wakacje. Oczywiście planuję na ile mogę, bo mogę poruszać się tylko w tym budżecie, który mam, a chciałabym iść do przodu. Niestety robimy takie rzeczy już nie wspomnę o szczegółach takich jak lampy, kontakty i inne sprawy z lat zamierzchłych i nic nie możemy iść do przodu skoro musimy remontować coś co tak naprawdę powinno być systematycznie, w każdym roku remontowane. Proszę nie mówić, że już po roku mojej bytności naprawiły się dachy i tak dalej – nie, nie naprawiły się proszę przyjść i zobaczyć. Zresztą ja teraz na wszystko robię fotograficzną dokumentację, bo tak nie może być żeby za chwileczkę takie teksty od Pana wobec wszystkich Radnych słyszeć po prostu ja na to nie pozwalam, bo to jest proszę Państwa nieprawda. Dziękuję.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

Półtora roku proszę Państwa słucham i trudno jest mi nie odnieść się – kolego Andrzeju Pan Suchocki nie głosi populizmu to jest chaotyczna demagogia, sam się trochę do chaosu przyznaję, gdyż zbyt często ma ten porządek tu miejsce. Otóż wtedy półtora roku temu Pan Suchocki nakazywał wręcz, aby Pani Jastrzębska na halę sportową dzieci, kiedy eksperci po oględzinach jej zakazali wprost korzystania z niej . Ja dawałem wówczas przykład wojska rasowego do walki, że się na pole minowe nie wpuszcza podczas ćwiczeń i tu jest sytuacja podobna. Panie Suchocki Pan byłby cennym radnym - daj Bóg tylko Pan proszę uprawia ciągły esej – sein fiksein z kapelusza. Wytapia Pan w ten sposób zbyt dużo relatywnego czasu zupełnie oderwanego od istniejącej sytuacji. Przecież przy okazji tej nieszczęsnej hali w grę wchodzi mechanika gruntu i całe posadowienie konstrukcji na niej. Czy Pan wie co to znaczy postawienie obiektu na dnie byłego jeziora, które kiedyś tam istniało Dzisiaj trzeba wszystko poddać dokładnej diagnozie i nie wolno w tym wypadku ryzykować zdrowiem, a nawet życiem dzieci. W tej sytuacji wiadomo, czy to jeszcze drożej nie wyjdzie niż wybudowanie nowej hali. Deweloperzy warszawscy by Panu powiedzieli, że stoi kamienica naruszona średnio w Powstaniu Warszawskim, a dzisiaj się rozbiera, bo mieszkańców tam nie można wpuści - przyglądam się Warszawie od lat i widzę wyburzane kamienice w Śródmieściu i na Pradze. Tylko wie Pan co przejawia mi się przez to wszystko co tu słyszę. Pan od pewnego czasu zabiera radnym do których mam szacunek, rozsądnym i mądrym drogocenny ich czas tak jak Pan Kozłowski i wielu innych, czy moja ulubienica z Żagna. Proszę Pana z demagogią się nie dyskutuje, gdyż nic z tego nie wychodzi. Wie Pan przy Święcie Narodowym Francji, dzisiaj ulubieńcem Prezydenta Emmanuela Macrona jest la Rochefoucauld, filozofujący literat i wie Pan co on powiedział i to mi pasuje do tej scenerii, że obłuda ubrana we hipokryzję jest proszę Pana daniną jako występek daje cnocie, tylko cnotę trzeba mieć. Dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ma Pan rację ja się z Panem całkowicie zgadzam, bo ta hala powinna być odizolowana. Tam zagraża dzieciom niebezpieczeństwo i tu Pan ma rację i ja się w 100% zgadzam. Co do Pani Jastrzębskiej, 180.000,00 zł było na dach gimnazjum i 20.000,00 zł. na kotłownię i mogła Pani wówczas zrobić tylko po prostu Pani nie potrafiła tego zrobić i te pieniądze przepadły i niech Pani nie opowiada, że dach przecieka, bo Pani tych pieniędzy nie potrafiła wykorzystać.

Wypowiedź przerywa sołtys z Żagna

Sołtys z Sołectwa Żagna Pan Tomasz Wiśniewski

Tam potrzeba Pana, Pan by na pewno wszystko zrobił…

Gwar na sali posiedzeń…

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący Pan twierdzi, że Pan zapraszał, przecież ja też proponowałem żeby przeprowadzić nową ekspertyzę, bo najlepiej budować za pożyczone pieniądze i może podniesiemy podatki od nowego roku, bo widzę, że i tak są podniesione mocno w stosunku do innych gmin. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Chciałbym jeszcze odpowiedzieć, bo tych ekspertyz było wykonywanych dużo tylko nic nie zostało zrealizowane. Na początku naszej kadencji powiedziałem i podkreślałem, że róbmy to co trzeba zrobić. Jeżeli jest coś do naprawy to naprawiajmy, a my ciągle tylko wyciągamy – niestety hala jest do remontu i nie ma dyskusji. Jeżeli dziś byśmy nie podjęli takiej decyzji Panie Suchocki ja wiem o tym – ja też podejmuje tą decyzję z jakimś ciężarem na plecach, bo jeżeli nie pozyskamy pieniędzy to wydamy dosyć dużo na tą halę, ale jest pytanie nie tylko do Państwa Radnych, ale do Społeczeństwa Miasta i Gminy Skępe czy pozostawiamy to jako zabytek, czy faktycznie robimy halę i ponosimy koszty jakie będą? Nie da się ukryć i powiedziałem wyraźnie, że jeżeli do kogoś ktoś zwraca się do eksperta to niech ekspert odpowie uczciwie czy to tak powinno być zrobione czy nie, bo ja czuję, że są zbieżne informacje. Proszę Państwa czy ktoś z Państwa chciałby się zabrać głos?

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Szanowni Państwo przygotowujemy się już do dożynek i mam taką gorącą do Państwa prośbę o to aby przekazać w swoich okręgach, Panowie Sołtysi, żeby ta informacja już poszła do mieszkańców żebyśmy mogli już tutaj troszeczkę to rozplakatować. Przygotowujemy dwa konkursy pierwszy konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy Miasta i Gminy Skępe. Nie jest to konkurs taki jak w zeszłym roku, bo mieliśmy wieńce tradycyjne i nowoczesne my tutaj i formę i kształt uwzględniamy dowolną. W konkursie mogą uczestniczyć Rady Sołeckie z terenu Miasta i Gminy Skępe, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Miasta i Gminy Skępe, Stowarzyszenia Społeczne i Kulturalne z terenu Miasta i Gminy Skępe oraz druga informacja to każdy podmiot może wystawić tylko jeden wieniec. Regulamin konkursu będzie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu. Otrzymacie również Państwo w najbliższym czasie w wersji papierowej i taka moja gorąca prośba, aby mieszkańców zachęcić do przygotowywania tych wieńców. Żebyśmy mieli jak najwięcej, tych wieńców, żeby te nasze dożynki były jeszcze bardziej atrakcyjne. Drugi konkurs z którym chcemy wyjść to gminny konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy coś takiego nowego, kiedyś to już może było, ale po prostu chcemy do tego wrócić, żeby mieszkańców nagrodzić w tej dziedzinie. Warunkiem udziału w konkursie są następujące: sołtysi i rady sołeckie dokonają oceny i wybiorą minimum 2 posesję, które zgłoszą do konkursu, czyli każdy z państwa sołtysów będzie miał zaproponowane, aby wybrać dwie posesję na swoim terenie i należy zgłosić do Pani Luizy Stankiewicz lub bezpośrednio tutaj do nas do sekretariatu może być. Karta zgłoszenia będzie dołączona na stronie internetowej i uczestnikami konkursu mogą być stali mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe, właściciele domków jednorodzinnych i gospodarstw rolnych. Nie będą oceniane ogrody mieszkańców tymczasowo zamieszkujących w naszej gminie. Udziału w konkursie nie mogą brać Radni Rady Miejskiej, oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skępe

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

A jak w Skępem nie ma sołtysa?

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Jest inkasent. Ja myślę, że każdy może indywidualnie również się zgłosić. Co jeszcze takiego co przygotowujemy na dożynki oprócz występów gościnnych kabaretu „i to i owo” jeszcze nadal ustalamy dlatego nie ma jeszcze jakiegoś programu, ale to co wstępnie mamy ustalone to będą występy zespołów ludowych, będzie występ orkiestry dętej naszej tutaj skępskiej jak również z Tłuchowa. Przed gwiazdą wieczoru wystąpi zespół „Petarda” jest to zespół, który występował w zeszłym roku pod troszeczkę inną nazwą na dniach Skępego, który grał przed gwiazdą wieczoru i w tym roku wystąpi przed gwiazdą wieczoru i po gwieździe wieczoru na zabawie tanecznej. Natomiast gwiazdą wieczoru będzie zespół disco polo „MEJK”. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

Kto z państwa ma jeszcze pytania?

Sołtys z Sołectwa Żagno Pan Tomasz Wiśniewski

Na koniec chciałbym zabrać głos – Szanowni Radni byłem na niejednej sesji i myślę dalej uczestniczyć w posiedzeniach tylko jest Was 15 kochani i nie dajcie się oszołomić jednemu, a będą te sesje weselsze, cichsze, prawdziwsze i na temat. Dziękuję.

Pkt 8

Z a k o ń c z e n i e

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Ryszard Szewczyk słowami

ZAMYKAM XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk