OBWIESZCZENIE

STAROSTY LIPNOWSKIEGO

 

Na podstawie art.11a ust.1, art.11f ust.1, art.11i ust.1, art.16 ust.2, art.17 ust.1 i 3 i art.23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1496) oraz art.123 ust.2 i art.124 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz.2147 z późn. zm.) oraz art.104 § 1, 2, art.107 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.1257)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 12 października 2017r.. po rozpoznaniu wniosku z dnia 10sierpnia 2017r złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn: rozbudowa drogi gminnej nr 170324C Żagno – Pokrzywnik;

inwestycja obejmuje działki o nr ewidencyjnych:

województwo kujawsko – pomorskie; powiat lipnowski, gmina Skępe; jednostka ewidencyjna Skępe, obręb ewidencyjny Żagno: dz. nr 409; 467/4; 468 (po podziale 468/1; 468/2); 195; 197/2 (po podziale 197/3; 197/4); 466 (po podziale 466/1; 466/2); 198 (po podziale 198/1; 198/2); 196 (po podziale 196/1; 196/2); 165/2 (po podziale 165/3; 165/4); 166/4 (po podziale 166/6; 166/7); 166/5 (po podziale 166/8; 166/9); 166/3 (po podziale 166/10; 166/11); 194 (po podziale 194/1; 194/2); 2163/4 (po podziale 2163/5; 2163/6); 2163/2 (po podziale 2163/7; 2163/8); 473 (po podziale 473/1; 473/2); 472 (po podziale 472/1; 472/2); 192 (po podziale 192/1; 192/2); 174/4 (po podziale 174/6; 174/7); 174/5 (po podziale 174/8; 174/9); 479 (po podziale 479/1; 479/2); 178 (po podziale 178/1; 178/2); 191 (po podziale 191/1; 191/2); 190 (po podziale 190/1; 190/2); 179 (po podziale 179/1; 179/2); 180 (po podziale 180/1; 180/2); 189 (po podziale 189/1; 189/2); 188 (po podziale 188/1; 188/2); 187 (po podziale 187/1; 187/2); 176; 348; 320 (po podziale 320/1; 320/2); 350 (po podziale 350/1; 350/2).

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz za pośrednictwem Starosty Lipnowskiego, ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.