Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.18.2017.

 

W dniu 05.12.2017 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 628035-N-2017.

 

 

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.18.2017 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne zostało złożonych 5 ofert:

 

I.        KSK BUDOWNICTWO Krzysztof Kośmider

ul. Wspólna 23, 09-200 Sierpc:

1.       Cena oferty: 2.644.500,00 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

II.       BUDMAX Marek Paszyński

Fabianki 76a, 87-811 Fabianki:

1.       Cena oferty: 2.158.403,74 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

III.     WIKSBUD sp. z o.o.

ul. Okrzei 7, 87-600 Lipno:

1.       Cena oferty: 2.806.943,68 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

IV.    REVBUD sp.j.

G. Cyganek, T. Wszelaki:

1.       Cena oferty: 2.581.303,52 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 60 miesięcy;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

V.     Usługi Transportowe Produkcja i handel Przemysław Skowroński

ul. Sierpecka 91, 87-630 Skępe:

1.       Cena oferty: 1.905.148,10 zł brutto;

2.       Termin wykonania zamówienia: 31.07.2020 r.;

3.       Okres gwarancji: 24 miesiące;

4.       Warunki płatności:  -----------------------------.

 

VI.    Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.800.000,00 zł brutto.

Skępe, 19.12.2017 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr UMiG.271.2.18.2017 na Modernizację budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych pomieszczeń na cele edukacyjne, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Skępe, 02.01.2018 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem