Rodzaj Praw Majątkowych

1.

 

Nr 1009 o pow.

Prawo  własności

2.

Nr 497/11 o pow.0,0076 ha

Skępe – parking (transformator)

Prawo

własności

3.

 

Nr 225/3 o pow. 0,0600 ha

Skępe - Przedszkole ul. Dworc.

Prawo

własności

4.

 

Nr 225/4 o pow. 0,0900 ha

Skępe - Przedszkole ul. Dworc.

Prawo

własności

5.

 

Nr 225/5 o pow. 0,0300 ha

Skępe - Przedszkole ul. Nr 1

Prawo

własności

6.

 

Nr 225/6 o pow. 0,0005 ha

Skępe - Przedszkole ul. Nr 1

Prawo

własności

7.

 

Nr 650/7 opow. 0,1039 ha

Skępe - działki przy UMiG

Prawo

własności 

8.

 

Nr 642/2 o pow. 0,0775 ha

Skępe - działki przy UMiG

Prawo

własności

9.

 

Nr 649/4 o pow. 0,0280 ha
Skępe - działki przy UMiG

Prawo

własności 

10.

 

Nr 644  o pow. 0,0151 ha
Skępe – przy  OSP

Prawo

własności 

11.

 

Nr 297/5 o pow. 2,4044 ha
Skępe ul. Kolejowa

Prawo

własności 

12.

 

Nr 33/4 opow. 0,1600 ha
Kukowo - świetlica

Prawo

własności 

13.

 

Nr 193 opow. 0,1 900 ha

Żuchowo - OSP

Prawo

własności 

14.

 

Nr 431/3 o pow. 0,0600 ha Ławiczek - OSP

Prawo

własności

15.

 

Nr 196 opow. 0,2900 ha

Lubówiec - OSP

Prawo

własności 

16.

 

Nr 539/2 o pow. 0,0022 ha

Huta - OSP

Prawo

własności

17.

 

Nr 539/3 opow. 0,0100 ha

 Huta - OSP

Prawo

własności

18.

 

Nr 539/4 o pow. 0,0100 ha
Huta - OSP

Prawo

własności 

19.

 

Nr 539/6  o pow. 0,2385 ha
Huta - OSP

Prawo

własności 

20.

 

Nr 572 o pow. 0,1400 ha
Huta

Prawo

własności 

21.

 

Nr 385 o pow. 0,2500 ha
Łąkie

Prawo

własności 

22.

 

Nr 225 o pow. 1,2400 ha Boguchwała - budynek socjalny

Prawo

własności 

23.

 

Nr 291/1 o pow. 0,5000 ha Czermno - szkoła

Prawo

własności 

24.

 

Nr 91 o pow. 0,6700 ha
Wólka - szkoła

Prawo

własności 

25.

 

Nr 82  opow.  1,1400 ha
Narutowo - szkoła

Prawo

własności 

26.

 

Nr 526/1 o pow. 1,2570 ha
Skępe - szkoła

Prawo

własności

27.

 

Nr 526/2 o pow. 0,0156 ha

Skępe-szkoła

Prawo
własności

28.

 

Nr 526/3 o pow. 0,0574 ha

Skępe-szkoła (279/1302 udziałów

Prawo

własności

29.

 

Nr 524/2 o pow. 0,2600 ha
Skępe – tereny szkolne

Prawo

własności

30.

 

Nr 523 o pow. 0,5500 ha
Skępe – tereny szkolne

Prawo

własności 

31.

 

Nr 525 o pow. 0,6600 ha
Skępe – tereny szkolne

Prawo

własności 

32.

 

Nr 516 o pow. 0,1200 ha
Skępe – tereny szkolne

Prawo

własności 

33.

 

Nr 524/1 o pow. 0,2400 ha
Skępe – tereny szkolne

Prawo

własności 

34.

 

Nr 469/1 o pow. 0,0700 ha
Łąkie – tereny szkolne

Prawo

własności 

35.

 

Nr 469/2 o pow. 0,0600 ha
 Łąkie – tereny szkolne

Prawo

własności

36.

 

Nr 467/1 o pow. 0,1600 ha
Łąkie – tereny szkolne

Prawo

własności 

37.

Nr 471/2 o pow.  0,1700 ha
Łąkie – tereny szkolne

Prawo

własności 

38.

Nr 472/1 o pow.  0,3400 ha
Łąkie – tereny szkolne

Prawo

własności

39.

Nr 475 o pow. 0,2300 ha
Łąkie – tereny szkolne

Prawo
własności
 

40.

Nr 884 opow. 1,3500 ha
Skępe – boisko sportowe

Prawo

własności 

41.

Nr 886/5 o pow. 0,8524 ha
Skępe – boisko sportowe

Prawo

własności 

42.

Nr 734/2 o pow. 1,5200 ha
Łąkie – boisko sportowe

Prawo

własności 

43.

Nr 3/1 o pow. 0,1100 ha
Skępe – tereny rekreac.-wypocz.

Prawo

własności 

44.

Nr 82/2 o pow. 0,4976 ha
Skępe – tereny rekreac.-wypocz.

Prawo

własności

45.

Nr 82/3 o pow. 0,5184 ha
Skępe – tereny rekreac.-wypocz.

Prawo

własności 

46.

Nr 82/4 o pow. 0,1603 ha
Skępe – tereny rekreac.-wypocz.

Prawo

własności

47.

Nr 82/5 o pow. 1,4590 ha
Skępe – tereny rekreac.-wypocz.

Prawo

własności 

48.

Nr 82/6 o pow. 0,4647 ha
Skępe – tereny rekreac.-wypocz.

Prawo

własności 

49.

Nr 803/2 o pow. 2,7000 ha

Skępe – las komunalny

Prawo

własności 

50.

Nr 803/1 o pow. 0,1200 ha

Skępe – las komunalny

Prawo

własności 

51.

Nr 797/3 o pow. 5,8854 ha

Skępe – las komunalny

Prawo

własności 

52.

Nr 792 o pow. 5,8200 ha

Skępe – las komunalny

Prawo

własności

53.

Nr 793 o pow. 1,3000 ha
Skępe – las komunalny

Prawo

własności 

54.

Nr 795 opow. 1,5900 ha Skępe – las komunalny

Prawo

własności

55.

Nr 796 o pow.  0,6800 ha
Skępe – las komunalny

Prawo

własności 

56.

Nr 1532 o pow. 0,4800 ha
Skępe – las komunalny

Prawo
własności

57.

Nr 1365 opow. 0,9200 ha
Plac ćwiczeń

Prawo

własności 

58.

Nr 1439 o pow. 0,9800 ha
Skępe - rolna za torami

Prawo

własności 

59.

Nr 500/1 o pow. 0,2000 ha
Aleja spacerowa

Prawo
własności
 

60.

Nr 519 o pow. 0,1 000 ha
Skępe - łąka ul. Okopowa

Prawo
własności
 

61.

Nr 124 opow. 0,0700 ha
Skępe - tereny zielone (skwer)

Prawo
własności
 

62.

Nr 224/2 o pow. 0,2000 ha

Skępe ul. Klasztorna

Prawo

własności

63.

Nr 582/1 o pow.
0,3504 ha Skwerek - ul. Rynek

Prawo
własności
 

64.

Nr 223/1 o pow. 0,0024 ha
Skępe - plaża i kąpielisko

Prawo
własności
 

65.

Nr 223/3 o pow. 0,0276 ha
Skępe - plaża i kąpielisko

Prawo
własności
 

66.

Nr 223/4 o pow. 1,3818 ha

Skępe-plaża i kąpielisko

Prawo

własności

67.

Nr 223/5 o pow. 0,0482 ha

Skępe-plaża i kąpielisko

Prawo

własności

68.

Nr 221/4 o pow. 0,0543 ha
Skępe - tereny wypoczynkowe

Prawo
własności

69.

Nr 221/5 o pow. 0,0295 ha
Skępe - tereny wypoczynkowe

Prawo

własności 

70.

Nr 221/18 o pow. 0,0300

Skępe – tereny wypoczynkowe, droga dojazdowa

Prawo

własności

71.

Nr 221/8 opow. 0,0369 ha Skępe - tereny wypoczynkowe

Prawo

własności 

72.

Nr 221/13 o pow. 0,0330 ha Skępe - tereny wypoczynkowe

Prawo

własności 

73.

Nr 1609 o pow. 0,0 162 ha
Wólka - tereny rekreacyjne

Prawo

własności 

74.

Nr 1610 o pow. 0,0355 ha
Wólka - tereny rekreacyjne

Prawo

własności

75.

Nr 103 o pow. 0,8600 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

76.

Nr 53/1 o pow. 0,2978 ha
Józefkowo - nieużytek

Prawo

własności 

77.

Nr 135/1 o pow. 0,4900 ha
 Skępe – byłe targowisko

Prawo

własności

78.

Nr 136/4 o pow.0,5036 ha

Skepe –byłe  targowisko

Prawo

Własności

79.

Nr 127/4 o pow. 0,2057 ha
 Skępe – byłe targowisko

Prawo

własności 

80.

Nr 130/5 o pow. 0,1400 ha
Skępe – byłe targowisko

Prawo

własności

81.

Nr 136/3 o pow. 0,1801

Skępe–targowisko (projekt zjazd)

Prawo

własności

82.

Nr 802/1 o pow. 1,0900 ha
Skępe

Prawo

własności 

83.

Nr 849/6 o pow. 0,0100 ha
Skępe - ul. Kujawska

Prawo

własności

84.

Nr 846/2 o pow. 0,0019 ha

Skępe - ul. Kujawska

Prawo

własności 

85.

Nr 849/4 o pow. 0,0100 ha

Skępe - ul. Kujawska

Prawo

własności 

86.

Nr 851/2 o pow. 0,0100 ha

 Skępe - ul. Kujawska

Prawo

własności 

87.

Nr 1699/2 opow. 0,1000 ha

Skępe - ul. Kujawska

Prawo

własności 

88.

Nr 294/14 o pow. 0,0033 ha
Skępe - trafo beton.

Prawo

własności 

89.

Nr 294/17o pow. 0,5831 ha

Skępe - beton, warsztat

Prawo

własności 

90.

Nr 294/10 o pow. 0,8521 ha

Skępe  targowisko gminne

Prawo

własności

91.

Nr 114/4 o pow. 1,0217 ha
Skępe

Prawo

własności 

92.

Nr 114/7o pow. 0,9 116 ha
Skępe

Prawo

własności 

93.

Nr 114/6o pow. 0,0041 ha
Skępe

Prawo

własności 

94.

Nr 1633/1 o pow. 0,0030 ha

 Skępe –

Prawo

własności 

95.

Nr 1633/2 o pow. 0,0830

Skępe

Prawo

własności 

96.

Nr 67/1 o pow. 0,0900 ha

Wólka – zlewnia

Prawo

własności 

97.

Nr 33/3 o pow. 0,0900 ha

Kukowo – zlewnia

Prawo

własności

98.

Nr 586/1 o pow. 0,1400 ha

Łąkie – zlewnia

Prawo

własności

99.

Nr 1628/1 o pow. 1,5744 ha

 Skępe

Prawo

własności 

100.

Nr 293/4 o pow. 0,0948 ha

 Skępe – hydrofornia

Prawo

własności 

101.

Nr 294/6 o pow. 0,0411 ha

 Skępe – studnia głęb.

Prawo

własności 

102.

Nr 297/4 o pow. 0,0256 ha

 Skępe – studnia głęb.

Prawo

własności 

103.

Nr 294/8 o pow. 0,0278 ha

Skępe – studnia gleb.

Prawo

własności 

104.

Nr 116/7o pow. 0,0 179 ha
Skępe – studnia głąb.

Prawo

 własności 

105.

Nr 1617 o pow. 0,3926 ha

Wólka – hydrofornia

Prawo

własności

106.

Nr 68/2 o pow. 0,1000 ha

Kukowo- hydrofornia

Prawo

własności 

107.

Nr 68/4 o pow. 0,0261 ha Kukowo- studnia głąb.

Prawo

własności 

108.

Nr 224/3 o pow. 0,1300 ha Boguchwała – studnia

Prawo

własności

109.

Nr 816/1 o pow. 1,1 200 ha

Skępe – oczyszczalnia

Prawo

własności 

110.

Nr 817 opow. 1,9000 ha

Skępe – oczyszczalnia

Prawo
własności
 

111.

Nr 774/10 o pow. 0,0475 ha

Skępe – przepomp. Ul. Krótka

Prawo

własności 

112.

Nr 1512/1 o pow. 0,0617 ha

 Skępe – przepomp. Ul. Zielona

Prawo

własności 

113.

Nr 550/1   opow. 0,0109 ha

Skępe – przepomp. Ul. Zielona

Prawo

własności 

114.

Nr 579/2 o pow. 0,0394 ha

Skępe – przepomp. Za GS

Prawo

własności 

115.

Nr 880/7 o pow. 0,0828 ha

Skępe – przepomp. Ul. Kujawska

Prawo

własności 

116.

Nr 79/1 o pow. 0,0263 ha

Skępe – przepom. Ul. Rypińska

Prawo

własności 

117.

Nr 18/3 o pow. 0,0957 ha  Wioska – droga do przepom.

Prawo

własności

 

118.

Nr 294/16 o pow. 0,4196 ha Skępe - targowisko

Prawo

własności