Rodzaj Praw Majątkowych

1.

 

Nr 62/3 opow.

Skępe – ul. Klonowa

Prawo

własności 

2.

Nr 1726 o pow. 0,0675

Skępe.ul. Klonowa

Prawo

własności 

3.

 

Nr 1721 o pow. 0,3379 ha

Skępe – ul. Klonowa

Prawo

własności 

4.

 

Nr 51/13 o pow. 0,0218 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

5.

 

Nr 52/3 o pow. 0,0424 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

6.

 

Nr 53/1  opow. 0,0189 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności

7.

 

Nr 54/1 o pow. 0,0159 ha

 Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

8.

 

Nr 55/1 o pow. 0,0152 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

9.

 

Nr 56/1 o pow. 0,0065 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

10.

 

Nr 57/1 o pow. 0,0069 ha

 Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

11.

 

Nr 31/1 o pow. 0,0430 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności

12.

 

Nr 31/6 o pow. 0,1 002 ha

Skępe – ul. Grzybowa

Prawo

własności 

13.

 

Nr 790/5 o pow. 0,0708 ha

Skępe – ul. Sierpecka

Prawo

własności 

14.

 

Nr 66/5 o pow. 0,1 298 ha

Skępe – ul. Topolowa

Prawo

własności 

15.

 

Nr 294/5 o pow. 0,3846 ha

Skępe – ul. Komunalna

Prawo

własności 

16.

 

Nr 599/3 o pow. 0,0084 ha

Skępe – ul. Dobrzyńska

Prawo

własności 

17.

 

Nr 582/2 o pow. 0,3139 ha

Skępe – droga wokół skwerku

Prawo

własności 

18.

 

Nr 664 o pow. 0,0200 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

19.

 

Nr 673 o pow. 0,0200 ha

 Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

20.

 

Nr 683 o pow. 0,0200 ha

Skępe — uliczki p.poż.

Prawo

własności 

21.

 

Nr 689 o pow. 0,0200 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

22.

 

Nr 751 o pow. 0,0100 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności

23.

 

Nr 699 opow. 0,0 100 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

24.

 

Nr 573 o pow. 0,0300 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

25.

 

Nr 594 o pow. 0,0200 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności

26.

 

Nr 601 o pow. 0,0300 ha

Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

27.

 

Nr 619 o pow. 0,0200 ha

 Skępe – uliczki p.poż.

Prawo

własności 

28.

 

Nr 175/10 o pow. 0,0173 ha

Skępe – ul. Spokojna

Prawo

własności 

29.

 

Nr 104/3 o pow. 0,03 85 ha

Skępe – ul. Polna

Prawo 

własności 

30.

 

Nr 100/2 o pow. 0,0970 ha

Skępe – ul. Polna

Prawo

własności

31.

 

Nr 208/1 o pow. 0,1 812 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

32.

 

Nr 210/1 o pow. 0,1572 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

33.

 

Nr 215/1 o pow. 0,1 877 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

34.

 

Nr 213/1 o pow. 0,0099 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności

35.

 

Nr 213/2 opow. 0,0 186 ha

 Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności

36.

 

Nr 213/3 o pow. 0,0093 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności

37.

Nr 214/1 o pow. 0,0096 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

38.

Nr 214/2 o pow. 0,0 186 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności

39.

Nr 214/3 o pow. 0,0093 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

40.

Nr 206/6 o pow. 0,0372 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

41.

Nr 137/25 o pow. 0,0166 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności 

42.

Nr 137/26 o pow. 0,0105 ha

Skępe – ul. Świerkowa

Prawo

własności

43.

Nr 91/3 o pow. 0,0121 ha

Skępe – przy ul. Polnej

Prawo

własności 

44.

Nr 137/14 o pow. 0,0300 ha

Skępe – przy ul. Rypińskiej

Prawo

własności

45.

Nr 49/27 o pow. 0,3255 ha

Skępe

Prawo

własności 

46.

Nr 826/3 o pow. 0,0700 ha

Skępe — rów od oczyszczalni

Prawo

własności

47.

Nr 828/3 o pow. 0,0800 ha

Wólka

Prawo

własności

48.

Nr 828/4 o pow. 0,0524

Wólka

Prawo

własnościu 

49.

Nr 1696 o pow. 0,0444 ha

Wólka

Prawo

własności 

50.

Nr 1697o po w. 0,1 297 ha

Wólka

Prawo

własności 

51.

Nr 1698 o pow. 0,0884 ha

Wólka

Prawo

własności

52.

Nr 3/20 o pow. 0,0752 ha

Wólka

Prawo

własności

53.

Nr 3/28 o pow. 0,0522 ha

Wólka

Prawo

własności

54.

Nr 3/33 o pow. 0,0651 ha

Wólka

Prawo

własności 

55.

Nr 3/39 o pow. 0,0461 ha

Wólka

Prawo

własności 

56.

Nr 17/20o pow. 0,05 5 6 ha

Wólka

Prawo

własności 

57.

Nr 1700 opow. 0,0711 ha

Wólka

Prawo

własności 

58.

Nr 1701  opow. 0,0168 ha

Wólka

Prawo

własności 

59.

Nr 1704 opow. 0,1 149 ha

Wólka

Prawo

własności

60.

Nr 1710 o pow. 0,0393 ha

Wólka

Prawo

własności 

61.

Nr 1722 o pow. 0,0132 ha

Wólka

Prawo

własności 

62.

Nr 1729 o pow. 0,0899 ha

Wólka

Prawo

własności 

63.

Nr 1733 o pow. 0,0733 ha

Wólka

Prawo

własności 

64.

Nr 1772 o pow. 0,0648 ha

Wólka

Prawo

własności 

65.

Nr 1782 o pow. 0,0133 ha

Wólka

Prawo

własności 

66.

Nr 1746 o pow. 0,0791 ha

Wólka

Prawo

własności 

67.

Nr 1755 opow. 0,0548 ha

Wólka

Prawo

własności 

68.

Nr 1764 o pow. 0,0384 ha

Wólka

Prawo

własności 

69.

Nr 1797 o pow. 0,0620 ha

Wólka

Prawo

własności 

70.

Nr 222 opow. 0,0148 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

71.

Nr 231 opow. 0,0 180 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

72.

Nr 248 o pow. 0,0228 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

73.

Nr 249 o pow. 0,0477 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

74.

Nr 260 opow. 0,0881 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

75.

Nr 267 o pow. 0,0250 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

76.

Nr 274 opow. 0,0133 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

77.

Nr 275 o pow. 0,0887 ha Szczekarzewo

Prawo

własności 

78.

Nr 745/1 opow. 0,1087 ha

Łąkie

Prawo

własności 

79.

Nr 744/22o pow. 0,1439 ha

Łąkie

Prawo

własności 

80.

Nr 744/23 o pow. 0,0124 ha

Łąkie

Prawo

własności

81.

Nr 744/24 o pow. 0,1 165 ha

Łąkie

Prawo

własności 

82.

Nr 694/26 o pow. 0,0641 ha

Łąkie

Prawo

własności 

83.

Nr 694/27 o pow. 0,0299 ha

Łąkie

Prawo

własności 

84.

Nr 694/28 o pow. 0,0262 ha

Łąkie

Prawo

własności 

85.

Nr 694/29 o pow. 0,0333 ha

Łąkie

Prawo

własności 

86.

Nr 62/1 o pow. 0,0501 ha Józefkowo

Prawo

własności 

87.

Nr 282/1 o pow. 0,0077 ha

Skępe-ul. Kolejowa

Prawo

Własności

88.

Nr 279 o pow. 0,3100 ha

Skępe-ul. Pszczela

Prawo

własności

89.

Nr 293 o pow. 0,0900 ha

Skępe-ul. Słoneczna

Prawo

własności

90.

Nr 70/3 o pow. 0,5179 ha

Skępe – ul. Spółdzielcza

Prawo

własności

91.

Nr 70/6 o pow.0,1651 ha

Skępe ul. Spółdzielcza

Prawo

własności

92.

Nr 197/8 o pow. 0,1259

Rumunki Skępskie

Prawo

własności

93.

Nr 747/5 o pow. 0,1569

Łąkie

Prawo

własności

94.

Nr 140/21 o pow.0.0785 ha

Skępe, ul.Jasna

Prawo

własności

95.

Nr 140/22 o pow.0,2145 ha

Skępe, ul.Krucza, Zachodnia

Prawo

własności

96.

Nr 954/17 o pow. 0,0096 ha

Skępe, ul. Kujawska

Prawo
własności