O G Ł O S Z E N I E

 

BARDZO WAŻNE !

 

INFORMUJĘ:

 

- składowisko odpadów w Skępem z dniem 13 kwietnia 2007 r.
   zostało ZAMKNIĘTE
z uwagi na jego przepełnienie (brak miejsca
   do dalszego deponowania odpadów).

 

PROSZĘ:

 

- o zachowanie czystości przed składowiskiem i nie wyrzucanie tam
    odpadów,

- o interwencję osobistą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem lub
   telefoniczną pod nr telefonów:   (054) 287 70 65,
 (054) 287 72 01 do 04

  w przypadku ujawnienia wyrzucania odpadów przez nieuczciwych
  mieszkańców Gminy, turystów, bądź inne osoby przejeżdżające przez
  nasz region.

 

OSTRZEGAM:

 

- próba składowania odpadów na wysypisku lub ich wyrzucanie
  przed i wokół wysypiska
  jest całkowicie NIEDOPUSZCZALNE
,

NIE CZYŃMY WIĘC TEGO!

- nie stosowanie się do powyższych zachowań jest zagrożone wysoką
   karą,

- nikogo nie oskarżamy, ale bądźmy czujni na wszelkiego tego typu
 zachowania.

APELUJĘ:

 

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !

- informowanie o tego typu naruszeniach jest nie tylko możliwością,
  ale obowiązkiem każdego, kto natknie się na tego typu działanie,

- należy uświadomić sobie, że  czystość naszego regionu zależy
  w dużej mierze od naszej reakcji,

- pozostawiając  negatywne zachowanie bez echa, dajemy na nie tym
  samym ciche przyzwolenie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy SKĘPE