Odpowiedź na złożoną interpelację została udzielona zgodnie z wnioskowaną formą podczas obrad V Sesji Rady Miejskiej w Skępem w dniu 26.02.2019 r.